Cikkek

Szakcikkek

LED fényforrásokkal üzemelő alfanumerikus kijelzők műszaki jellemzői

A dokumentum célja:

A jelen összeállítás célja, hogy segítse a LED fényforrásokkal üzemelő alfanumerikus kijelző berendezéseket kiválasztókat, vásárlókat és üzemeltetőket a műszaki alkalmasság meghatározásában, a műszaki specifikációk összeállításában. Az itt megfogalmazott kritériumok önmagukban nem garantálják, hogy a kiválasztott berendezés teljesíti a vonatkozó szabványok és jogszabályok követelményeit. Figyelembe kell venni a világítási, kivitelezési és üzemeltetési terveket is.

A dokumentum önkéntesen, ill. szerződéses megállapodás alapján alkalmazható. Bár a közölt műszaki jellemzők elsődlegesen LED fényforrásokkal üzemelő alfanumerikus kijelzőkre vonatkoznak, a benne foglaltak értelemszerűen más elven működő, ill. más célú kijelzőkre is használhatók. Valamely itt megadott információ hiánya, vagy követelmény nem teljesülése nem feltétlenül jelenti a kijelző alkalmatlanságát, azonban valószínűsíti a gyengébb minőséget.

Mit vegyünk figyelembe a LED-ek élettartamával kapcsolatban?

Sok tévhit kering a LED-ek élettartamáról, sokan örök életünek tekintik ezen félvezető alapú fényforrásokat. A helyzet azonban sokkal bonyolultabb mint elsőként gondolnánk.

Első lépésként tisztázni érdemes, hogy mit nevezünk az élettartam végének. Hagyományos izzólámpák esetén egyszerű a válasz, azt a pillanatot amikor az izzólámpa kiég, a volfram szál elszakad. LED-eknél a fényáram viszont folyamtosan csökken, így élettartam végének például azt az időpontot tekinthetjük amikor a LED fényárama a kezdeti érték 70%-ra csökken.

 

A LED-ek élettartama nem egy determinisztikus paraméter, amit egyetlen LED példány öregedése alapján lehetne megállapítani. A komoly, megbízható LED gyártók az IES LM80-as szabványnak megfelelő eljárással mindig nagyobb LED populációt öregítenek és vizsgálnak (100-as nagyságrendű mintaszám). Az élettartamnak a közelmúltig azt az időt tekintették, amikor a vizsgált LED populáció adott hányada esetében a fényáram a kezdeti érték 70%-ára csökken. Pl. ha a LED-ek felénél következik be a 70%-os értékre való csökkenés, akkor B50-L70 értelmű élettartamról van szó. A konkrét várható élettartam a LED üzemi áramától és üzemi hőmérsékletétől függ, ezért az élettartamot egy görbesereggel adják meg a gyártói termékadatlapok (B50-L70 diagramok, vagy általában: Bxx-Lyy diagramok – ilyen görbesereget mutat a mellékelt ábra). Természetesen az öregítés nem tarthat 50,000 órát, az ilyen vizsgálatok 6-8 ezer órásak; az ezen időtartam alatt bekövetkezett változások alapján becslik a gyártók a LED-ek várható élettartamát. Az élettartam becslés módszerét USA szabvány rögzíti: az IES TM21 szabvány szerint az IES LM80-as szabvány alapján öregített LED-ek mért paraméterváltozásai adják meg, hogy hogyan kell a vizsgált LED típus várható élettartamát megbecsülni.

T8-as LED csövek a Piacfelügyeleti Hírlevélben

A Piacfelügyeleti Osztály munkatársai 2012-ben piacfelügyeleti ellenőrzéseket végeznek, a hagyományos T8-as fénycsövek kiváltására szolgáló T8-as LED csövek és a T8-as LED csövek működtetésére készült, módosított lámpatestek megfelelősége igazolásának témakörében.

 

Annak ellenére, hogy ezen fényforrásokra még nincs vonatkozó, termékspecifikus harmonizált szabvány, a CE-jelölés feltűntetése a terméken kötelező, amellyel a gyártó vagy a gyártó Európai Unióban letelepedett képviselője tanúsítja, hogy terméke megfelel a vonatkozó európai irányelv alapvető követelményeinek, mint esetünkben a meghatározott feszültséghatáron belüli használatra tervezett elektromos berendezésekre vonatkozó tagállami jogszabályok összehangolásáról szóló 2006/95/EK irányelv - illetve ezen irányelvet átültető magyar jogszabály, az egyes villamossági termékek biztonsági követelményeiről és az azoknak való megfelelőség értékeléséről szóló 79/1997. (XII. 31.) IKIM rendelet követelményeinek.

 

Tájékoztatjuk minden, a szakma újdonságai és azoknak vizsgálati eredményei iránt, érdeklődő LED fényforrás forgalmazót, hogy megalakult a Világítástechnika Társaság LED munkabizottsága, akik létrehozták a www.ledcafe.hu weboldalt. Reményeik szerint, ez a lap hiteles, mértékadó fórummá válhat a LED-ek világítástechnikai alkalmazását illetően. A Világítástechnika Társaság LED munkabizottsága kereskedelmi érdekektől mentes, gyártóktól és forgalmazóktól független. [Frissítés: a ledcafe oldal 2013 év végéig beolvad a vilagitas.org oldalba.]

A Piacfelügyeleti Osztály és a Világítástechnika Társaság LED munkabizottsága közös erővel törekednek a biztonságos termékek szabad áramlásának elősegítésére és a tisztességtelen verseny kiküszöbölésére a belső piacon.

[Forrás: Piacfelügyeleti hírlevél 2012/1]

Diósdi közvilágítás korszerűsítés

Diósd Önkormányzata közvilágítás korszerűsítésre írt ki közbeszerzési pályázatot, melynek műszaki feltételeivel kapcsolatban a Világítástechnikai Társaság szakmai aggályokat fogalmazott meg. Az Önkormányzatnak küldött tájékoztató levél innen tölthető le. (Figyelem: a levél 2011-es, az akkori viszonyokra vonatkozik!)

Az önkormányzat ajánlati felhívása ide kattintva érhető el, a diósdi közvilágítás korszerűsítés a 44. oldalon kezdődik.

Európai Bizottság: Zöld könyv a jövő világításáról

Az Európai Bizottság Zöld könyve

A jövő világítása:
Az innovatív világítástechnológia alkalmazásának felgyorsítása

Az Európai Bizottság Zöld könyvének teljes angol nyelvű szövege innen letölthető. [Itt eredetileg egy,  a nevéből következtethetően magyar nyelvű dokumentumra mutató link volt, azóta ez nem elérhető.]

Tovább kapcsolódói dokumentumok:

Results of the Public Consultation on the Green Paper

New Commission report: Lighting the Cities - Accelerating the deployment of innovative lighting in European cities

Ez utóbbi magyar fordítása elérhető itt.