TÁRSASÁGUNKRÓL

VTT CÉLOK

  • Mélyebb betekintés nyújtása a világítási kultúrába.
  • Szakmai segítség, konzultáció lehetősége tapasztalt szakemberekkel.
  • Speciális továbbképzések tartása.
  • Kapcsolati háló kiterjesztése, kapcsolati tőkék kibővítése.
  • Munkakapcsolatok elmélyítése rendezvények alkalmával.
  • Nemzetközi kitekintés, nemzetközi világítási trendek megismertetése.
  • Szakmai előrehaladás segítése világítástechnikai kiadványok által.
  • Pályázatokon való részvételi lehetőségek.
  • Szabványváltozások nyomon követése.
  • Az itt megszerzett tudás beépítése a tervezési feladatokba.

Ha Ön is szeretne egy jó kedélyű, összetartó csapat tagjává válni, nincs más dolga, mint kitöltve elküldeni részünkre emailben vagy postán az alábbi belépési nyilatkozatot, vagy online formában kitölteni a regisztrálást.

VTT ÚJ VEZETŐSÉGE

A 2019. április 2-án tartott Közgyűlésen megválasztották a VTT új vezetőségét:

ElnökNagy János
AlelnökökBalázs László
 Balogh János Miklós
 Némethné Vidovszky Ágnes
 Pécsi Tivadar
 Poppe András
 Schwarcz Péter
FB elnökAntal Zoltán
FB tagokKovács Csaba
 Láng Ernő
KüldöttekAlmási Sándor
 Bakos Tibor
 Major Gyula
 Molnár Károly
 Nagy János
 Némethné Vidovszky Ágnes
 Petrikovicsné A. Zsuzsa
 Poppe András
 Kosák Gábor
 Szőke Tamás

Architectura terem anno…

Szekeres_sandor_225x225

Világítástechnikai Állomás 2003-ban történt felszámolásakor többen igyekeztek megmen-teni az ott felhalmozott értékeket. Többek közt a könyvtárat és fontosabb dokumentumokat. Így menekítették meg az Állomás 1936-os átépítése során létrehozott Architectura terem bemutató eszközeinek tervrajzait. Huszonhárom objektum rajza található a gyűjteménybe. Sajnos csak az eszközök felépítési rajza és a beépített lámpa típusok, azok darabszáma és felvett teljesítmény adatai vannak meg. Dr. Horváth József 2003-2004 évi Évkönyvben megjelent cikkéből tudjuk, hogy 200 különböző fény effektus bemutatására volt lehetőség. Sajnos, sem a vezérlőpult kap-csolási rajza, sem a működtetésről szóló dokumentáció nem áll rendelkezésre.

Egy másik dokumentáció 1967-ben az Állomás teljes körű felújításának terv gyűjteménye (ÉVITERV). Az Architectura terem villamos berendezéséről ebben sincs bővebb anyag, csak a betápláló áramkör adata szerepel (18. ák. Egyidejű teljesítmény 10 kW, terhelő áram 15 A, MCu 3×42 + 42□ vezeték).
A beépített lámpák közt szerepel néhány, amely ma már nem is ismert. Például a hálózati szoffita lámpa, vagy a Dlm (dekalumen) jelölésű lámpa, hordó vizsgáló (csőburás) lámpa, ill. (illum) varrógép lámpa, stb.

A Világítástechnikai Állomás 1933/34 évi beszámolója könyv alakban is megjelent, mely honlapunkon is olvasható. (Világítástechnikai Állomás működése és a világítástechnika általános fejlődése1933/34-ben. Írta: Zipernovszky Ferenc. Budapest 1934.) Ebben a kiadványban szerepel néhány kép az 1930-ban az Eötvös utca 11/a I. emeletén kiépített helyiségeiről.

Írta és a fotókat összegyűjtötte: Szekeres Sándor

VEZETŐSÉG, BIZOTTSÁGOK

Elnök

NJ_1

Nagy János
Elektromos mérnökség vezető
B+N Referencia Zrt.

Üzemeltetési Igazgatóság
Villamosmérnöki és mérnök-tanári tanulmányait a Brassói Műszaki Egyetemen végezte, a világítástechnika szakosítást a Kandó Kálmán Műszaki Főiskolán szerezte meg.

Szakmai pályafutását Székelykeresztúron és Szatmárnémetiben kezdte, majd 1988-tól az áttelepülését követően három évig a Budapesti Elektromos Művek Üzemviteli osztályán, a közvilágítási csoportban, illetve a Vizsgálóállomáson dolgozott.

1991 végén másodmagával megalapította a Prolux Világítástechnikai Kft.-t, melynek 27 évig volt ügyvezetője. 2018 végén a cég eladásra került, jelenleg a B+N Referencia Zrt. Elektromos mérnökségének a vezetője.1989 óta a MEE tagja, 1991-től a MEE Világítástechnikai Szakosztály vezetőségi tagja, 1995-től a Világítástechnikai Társaság alelnöke, majd 2001 decemberétől elnöke. A 2003-ban alapított Magyar Világítástechnikáért Alapítvány alapító tagja.

A 2006-ban indított Lumen V4 Konferenciasorozat kezdeményezője és elindítója. Felelős szerkesztőként részt vett a Világítástechnikai kislexikon összeállításában. Az évek során szerzett szakmai tapasztalatait oktatóként, publikációkban, szakcikkekben és rádió-, tv interjúkban teszi közkincsé.1994-ben Bláthy, majd 2001-ben Urbanek díjjal ismerték el egyesületi tevékenységét.

2016-ban a Gazdasági Miniszter elismerő oklevelét és a Magyar Mérnöki Kamara tiszteletbeli tagja elismerést vette át.2020-ban „Az Év energetikai tanácsadója – 2020” díjjal ismerték el az energiahatékonysági programokban kifejtett tevékenységét és átvehette a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetés a hazai világítástechnika és energetika területén végzett kimagasló szakmai tevékenysége, valamint szakmai közéleti szerepvállalása elismeréseként.

Alelnökök

BL
Dr. Balázs László
egyetemi docens, intézetigazgató
Óbudai Egyetem
Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar
Mikroelektronikai és Technológiai Intézet
 
Balázs László az Eötvös Loránd Tudományegyetemen szerezte okleveles vegyész diplomáját 1988-ban. Az MTA Atomenergiakutató Intézetben tudományos munkatársaként dolgozott 1995-ig, ahol kutatási területe a lézerionizációs tömegspektrometria és elektrokémia volt. PhD fokozatát 1992-ben védte meg. 1995-ben a GE fényforrás üzletágában folytatta karrierjét, ahol fejlesztő mérnökként majd műszaki vezetőként dolgozott kutatás-fejlesztés és innováció területén. 2017-től egyetemi docens az Óbudai Egyetemen, ahol világítástechnikát, fizikát és villamosipari anyagismeretet oktat. Érdeklődési területe az intelligens világítás és a növényvilágítás. 39 tudományos közlemény és 11 szabadalmi beadvány szerzője.
BJM
Balogh János Miklós
 
Nemethnedr_Vidovszky_Agnes

Némethné dr. Vidovszky Ágnes
Nyugdíjas 2018-tól.

Nyugdíjazása előtt 34 évig köztisztviselőként intézte a vasúti világítások és villamosítások hatósági engedélyezési ügyeit. Mielőtt a hatósághoz került a MÁV Tervező Intézetben volt tervező a 26. Osztályon villamos energiaellátás, térvilágítás, épület villamosság területen.
Egyetemi doktori címet 1993-ban szerzett a BME Közlekedésmérnöki karán.
Alapdiplomáját 1978-ban kapta a BME Villamosmérnöki karán, erősáramú mérnök szakon.
A MEE Világítástechnikai Szakbizottságának munkájába 1980-ban kapcsolódott be.
A VTT-nek alapítótagja.
Több szakcikk, hazai és nemzetközi konferencia előadás szerzője vagy társszerzője. A BME Villamosmérnöki karán a Világítástechnika tárgy előadója.

Pecsi_Tivadar_1
Pécsi Tivadar
Poppe_Andrs_1
Dr. Poppe András
Schwarcz_Peter

Schwarcz Péter

A Tungsram professzionális világítási területének stratégiai igazgatója.

Villamosmérnökként végezte el az egyetemet, majd posztgraduális marketing és menedzsment tanulmányokon vett részt. 37 éve dolgozik a világítástechnikában a terület vezető vállalatainál fejlesztő, marketing, értékesítési, minőségirányítási és termékmenedzsment területeken.

30 éve több nemzetközi szakmai szervezet (CIE, CEN, ISO, Lux Europa, Lighting Europe, Lumen V4) munkájában vesz részt. 6 évig volt a CIE Kültéri Világítási Divíziójának igazgatója. 1991-től a MEE, alapításától a MEE-VTT tagja, 2011-től annak alelnöke.

Szakmai munkáját 2005-ben Urbanek díjjal ismerték el.
Több mint 20 nemzetközi előadás és cikk szerzője.
Két szabadalma van.

Felügyelő Bizottság

Antal Zoltán (elnök)

Láng Ernő

Kovács Csaba

A VTT TÖRTÉNETE

A 19. század végén, a 20. század elején, a mai korszerű villamos ipar kialakulásának kezdetén a fejlődés egyik legfontosabb hajtóereje a mesterséges világítás gazdaságos és hatékony megoldásának igénye volt. A szakmában tevékenykedők 1900-ban létrehozták társadalmi szervezetüket az információcsere, az érdekvédelem, a szabványosítás, valamint más közös célok érdekében, és megalakították a Magyar Elektrotechnikai Egyesületet.

A 20-as, 30-as években rendszeresen jelentek meg az Egyesület kiadásában a kor aktuális világítástechnikai kérdéseiről szóló 20-30 oldalas értekezések az akkori legkiválóbb szakemberek (pl. Szigeti György, Bródy Imre, Urbanek János, Gács István) tollából. A második világháború után az Egyesület három szakosztályra szerveződött. A világítástechnika a Szerelési szakosztályhoz tartozott, amelyet később Villamos Berendezések Szakosztálynak neveztek.

A Szakosztályon belül az 50-es években Lámpatestek és fényforrások munkabizottság alakult dr. Sziráki Zoltán vezetésével, amely 1960-tól önálló egyesületi egységként, Világítástechnikai Szakbizottság néven működött egészen 1990-ig.

Ekkor a Szakbizottság az Egyesület önálló szakosztályává alakult és vezetését Gergely Pál, majd dr. Horváth József vette át. 1994-ben a Szakosztály új elnöke Pollich János lett, akinek előkészítő munkája alapján egy évvel később, 1995 novemberében megtartották a Világítástechnikai Társaság alakuló közgyűlését.

Az első Világítástechnikai Konferenciát 1961-ben rendezték meg, melyet azóta számos hasonló rendezvény követett. A legjelentősebb nemzetközi rendezvény az 1989-ben megrendezett Lux Europa konferencia volt, mintegy 200 külföldi vendéggel.

1970-től kezdődően az évente rendszeresen ismétlődő rendezvények sora a Közvilágítási Ankétokkal bővült. 2006 óta két évenként a LUMEN V4 konferencia ad teret a magyar, lengyel, cseh és szlovák világítástechnikusok találkozójának.

A szakmai közélet színterét 75 éven keresztül az Eötvös utcai Világítástechnikai Állomás biztosította, melynek használati joga 2002-ben megszűnt. Ezután jött létre a Magyar Világítástechnikáért közhasznú alapítvány, amely a VTT anyagi támogatásával 2003-ban megvásárolta az új székhelyet, a 1042 Budapest, Árpád út 67 alatti Világítás Házát. Az új intézmény ünnepélyes megnyitására a VTT 2004 február 28-i közgyűlésén került sor. 2006. május 1.-je óta a VTT a MEE származtatott, önálló jogi személyiséggel rendelkező társaságaként működik.

A TÁRSASÁG DOKUMENTUMAI

2020. Elnöki értékelés a VTT 2019. évi tevékenységéről 2019. évi VTT beszámoló

2019. Elnöki értékelés a VTT 2016 -2018. évi tevékenységéről Jegyzőkönyv a VTT 2019. évi rendes közgyűléséről 2018. évi VTT beszámoló

2018. Elnöki értékelés a VTT 2017. évi tevékenységéről Jegyzőkönyv a VTT 2018. évi rendes közgyűléséről 2017. évi VTT beszámoló SZMSZ – érvényes 2018-03-14-től

2017. Elnöki értékelés a VTT 2016. évi tevékenységéről Jegyzőkönyv a VTT 2017. évi rendes közgyűléséről 2016. évi VTT beszámoló

2016. Elnöki értékelés a VTT 2013-2015. évi tevékenységéről Jegyzőkönyv a VTT 2016. évi közgyűléséről (04.20.) Jegyzőkönyv a VTT 2016. évi közgyűléséről (05.31.) 2015. évi VTT beszámoló Alapszabály – érvényes 2016. április 20-tól 

2015. Elnöki értékelés a VTT 2014. évi tevékenységéről Jegyzőkönyv a VTT 2015. évi rendes közgyűléséről 2014. évi VTT beszámoló 

2014. Elnöki értékelés a VTT 2013. évi tevékenységéről Jegyzőkönyv a VTT 2014. évi rendes közgyűléséről 2013. évi VTT beszámoló Alapszabály – érvényes 2014. december 9-től 

2013. Elnöki értékelés a VTT 2010-2012. évi tevékenységéről Jegyzőkönyv a VTT 2013. évi rendes közgyűléséről 2012. évi VTT beszámoló 

2012. Elnöki értékelés a VTT 2011. évi tevékenységéről Jegyzőkönyv a VTT 2012. évi rendes közgyűléséről 2011. évi VTT beszámoló Közhasznúsági jelentés (2011) 

2011. Elnöki értékelés a VTT 2010. évi tevékenységéről Jegyzőkönyv a VTT 2011. évi rendes közgyűléséről 2010. évi VTT beszámoló Közhasznúsági jelentés (2010) Kivonat a Világítástechnikai Társaság nyilvántartási adatairól 

2010. Elnöki értékelés a VTT 2007-2009. évi tevékenységéről Jegyzőkönyv a VTT 2010. évi rendes közgyűléséről 2009. évi VTT beszámoló Közhasznúsági jelentés (2009) 

2009. Elnöki értékelés a VTT 2008. évi tevékenységéről Jegyzőkönyv a VTT 2009. évi rendes közgyűléséről 2008. évi VTT beszámoló Közhasznúsági jelentés (2008) 

2008. Elnöki értékelés a VTT 2007. évi tevékenységéről Jegyzőkönyv a VTT 2008. évi rendes közgyűléséről 2007. évi VTT beszámoló Közhasznúsági jelentés (2007) 

2007. Elnöki értékelés a VTT 2006. évi tevékenységéről Jegyzőkönyv a VTT 2007. évi rendes közgyűléséről 2006. évi VTT beszámoló 

2006. Elnöki értékelés a VTT 2005. évi tevékenységéről Jegyzőkönyv a VTT 2006. évi rendes közgyűléséről 2005. évi VTT beszámoló Alapszabály – érvényes 2005. december 13-tól A Magyar Elektrotechnikai Egyesület alapszabálya

ELŐADÓI REGISZTRÁCIÓ