A VTT TÖRTÉNETE

A 19. század végén, a 20. század elején, a mai korszerű villamos ipar kialakulásának kezdetén a fejlődés egyik legfontosabb hajtóereje a mesterséges világítás gazdaságos és hatékony megoldásának igénye volt. A szakmában tevékenykedők 1900-ban létrehozták társadalmi szervezetüket az információcsere, az érdekvédelem, a szabványosítás, valamint más közös célok érdekében, és megalakították a Magyar Elektrotechnikai Egyesületet.

A 20-as, 30-as években rendszeresen jelentek meg az Egyesület kiadásában a kor aktuális világítástechnikai kérdéseiről szóló 20-30 oldalas értekezések az akkori legkiválóbb szakemberek (pl. Szigeti György, Bródy Imre, Urbanek János, Gács István) tollából. A második világháború után az Egyesület három szakosztályra szerveződött. A világítástechnika a Szerelési szakosztályhoz tartozott, amelyet később Villamos Berendezések Szakosztálynak neveztek.

A Szakosztályon belül az 50-es években Lámpatestek és fényforrások munkabizottság alakult dr. Sziráki Zoltán vezetésével, amely 1960-tól önálló egyesületi egységként, Világítástechnikai Szakbizottság néven működött egészen 1990-ig.

Ekkor a Szakbizottság az Egyesület önálló szakosztályává alakult és vezetését Gergely Pál, majd dr. Horváth József vette át. 1994-ben a Szakosztály új elnöke Pollich János lett, akinek előkészítő munkája alapján egy évvel később, 1995 novemberében megtartották a Világítástechnikai Társaság alakuló közgyűlését.

Az első Világítástechnikai Konferenciát 1961-ben rendezték meg, melyet azóta számos hasonló rendezvény követett. A legjelentősebb nemzetközi rendezvény az 1989-ben megrendezett Lux Europa konferencia volt, mintegy 200 külföldi vendéggel.

1970-től kezdődően az évente rendszeresen ismétlődő rendezvények sora a Közvilágítási Ankétokkal bővült. 2006 óta két évenként a LUMEN V4 konferencia ad teret a magyar, lengyel, cseh és szlovák világítástechnikusok találkozójának.

A szakmai közélet színterét 75 éven keresztül az Eötvös utcai Világítástechnikai Állomás biztosította, melynek használati joga 2002-ben megszűnt. Ezután jött létre a Magyar Világítástechnikáért közhasznú alapítvány, amely a VTT anyagi támogatásával 2003-ban megvásárolta az új székhelyet, a 1042 Budapest, Árpád út 67 alatti Világítás Házát. Az új intézmény ünnepélyes megnyitására a VTT 2004 február 28-i közgyűlésén került sor. 2006. május 1.-je óta a VTT a MEE származtatott, önálló jogi személyiséggel rendelkező társaságaként működik.

Lásd még: Architectura terem anno…

ELŐADÓI REGISZTRÁCIÓ