Nádas József (egyetemi oktató) a MEE Kandó díjában részesült

2022. május 21-én a Magyar Elektrotechnikai Egyesület 98. Tisztújító Küldöttgyűlésén Nádas József szakmai tevékenységének elismeréséül Kandó díjat vehetett át.

Ennek alkalmából készítettünk vele egy rövid interjút:

VTT díjátadó_Nádas József2

Mi vezette a világítástechnika szakterülete felé?

Először TV-szerelőnek tanultam, majd dolgoztam is a szakmában egy évet, onnan kerültem a Kandóra, ahol nyilvánvalónak tűnt, hogy híradástechnikai vonalon fogok tovább tanulni. Mindaddig, amíg be nem tévedtem a legendás Borsányi tanár úr laborjába, ahol az ő személyisége és a lámpái elcsábítottak ebbe az irányba. Megszerettem a világítástechnikát, mert nem csak látványos, hanem mert nagyon emberközpontú ez a műszaki terület, hiszen biológiailag és pszichésen is közvetlenül emberi szükségletet szolgál ki, ráadásul számos más tudományterülettel is határos, a fizikától az építészetig.
Gyakorló mérnökként másfél évtizedig főként beltéri világítási rendszerekkel és világítótest konstrukcióval foglalkoztam, majd egyre többet oktattam. Az utóbbi egy évtizedben már az oktatásra helyeztem a hangsúlyt, az Óbudai Egyetem villamosmérnök és többféle szakmérnök képzései mellett a METU-n és BME-n is oktatok, de emellett az aktív szakmagyakorlás sem marad el, a Fénymérés Bt. keretén belül helyszíni és laborméréseket, valamint fénytechnikai tervező és tanácsadó tevékenységet végzek. Az oktatásban nem csak örömem lelem, de nagyon fontosnak tartom, hogy egyre több magasan képzett világítástechnikai szakember legyen, amelyhez hozzájárul, hogy egyedül az Óbudai Egyetemen működik olyan komplex szemléletű világítástechnika szakirányos BSc képzés, illetve világítástechnikai szakmérnök képzés, amely a szakma minden részterületére betekintést ad.
Büszke vagyok rá, hogy jelenleg én irányítom a szakirányos és a szakmérnök képzést is, ráadásul ott oktathatok, ahol egykor én is tanultam a szakmát, ugyanakkor Borsányi tanár úr szellemi örökségét megőrizni, továbbadni és fejleszteni nem csak óriási megtiszteltetés, de hatalmas felelősség is.

Miért tartja fontosnak a VTT munkáját, és hogy tagja legyen a VTT-nek?

Minden szakmában kell lennie egy olyan szervezetnek, amely összefogja az adott területen dolgozó szakembereket, ahol bemutathatják egymásnak az eredményeiket, kicserélhetik a tapasztalataikat és amely nem utolsó sorban képviseli a szakterületet a társadalom felé. Különösen igaz ez egy olyan kis létszámú szakemberből álló szűk szakterületre, mint például a világítástechnika. A szervezet keretében megtartott rendezvényeknek és eseményeknek közösségépítő szerepe is van, nem véletlen, hogy szinte mindenki mindenkit ismer, aki aktívan dolgozik ebben a szakmában.
A VTT-vel való első találkozásom még diákkoromban volt néhány Pollich Jánossal történő konzultáció keretében a Világítástechnikai Állomáson, önzetlen segítsége és tudása már akkor megfogott. Később, az első diplomamunkámmal egy VTT által szervezett Hallgatói Ankéton mutatkoztam be. Miután ott megismertem néhány idősebb kollégát, kezdő mérnökként számomra természetesnek tűnt, hogy tagja leszek a szervezetnek. Most, egy emberöltővel később, oktatóként a végzős diákjaimat is igyekszem ezirányba terelni.

A VTT munkájában mit tart kiemelten fontosnak a jövőre nézve?

A VTT-ben hagyományosan sok az aktív idős tag, de a fiatalok létszáma nagyon alulreprezentált a teljes tagsághoz képest, közülük is sokan csak passzív szemlélői a történéseknek, miközben ők maguk is alakíthatnák a VTT sorsát. Mint említettem, a fiatalok bevonzása nagyon fontos lenne, ebben a karizmatikus és tudásuk, tapasztalatuk alapján a fiatalok közt is nagy tiszteletnek örvendő idősebb kollégák részvétele is szükséges.
Szintén fontos lenne a világítástechnikai ismeretek széles kör népszerűsítése, világítási kultúra fogalmának köztudatba építése. Közhelyes, de mindennapos tapasztalat a silány minőségű világítási termékekkel és szakmaiatlan megoldásokkal való szembesülésünk, ám ezzel párhuzamosan a LED-ekre való átállással a szakma forradalmi megújulása is a szemünk előtt történik. Ez még bonyolultabb műszaki megoldásokat és még több ismeretet igényel, miközben persze több lehetőséget is kínál.
Széles rétegekhez kellene eljuttatni azokat a hiteles információkat, melyek segítenek eligazodni az új technológiai megoldásokban és ebben a VTT-nek fontos szerepe lehet az elkövetkezendő években.

ELŐADÓI REGISZTRÁCIÓ