2022. évi rendes közgyűlés (megismételt)


II. Meghívó

a megismételt közgyűlésre

 
A MEE VTT elnöke és elnöksége tisztelettel meghívja a Tagságot a 2022. évi rendes – választási – közgyűlés megismétlésére. Tekintettel arra, hogy a meghirdetett időpontban a megjelentek száma alapján várhatóan a közgyűlés nem lesz határozatképes, ezért az első meghívóban megjelölt időpontra ismételten hívom a Tagságot. A közgyűlésen szavazati joggal továbbra is csak azok a tagtársak vehetnek részt, akiknek nincs tagdíj hátralékuk és a 2022. évi tagdíjukat is rendezték a megismételt közgyűlés időpontjáig.

A megismételt közgyűlés időpontja: 2022. március 29. 17 óra
A közgyűlés helyszíne: Világítás Háza – 1042 Budapest, Árpád út 67. I. em.
A közgyűlésen NEM kell maszkot viselni és védettségi igazolványt sem kérünk az új Kormány rendelet alapján!

A változatlan napirend:

 1. Megnyitó
 2. Levezető elnök megválasztása
 3. Létszámjelentés
 4. Jegyzőkönyvvezető és hitelesítők megválasztása
 5. Napirend elfogadása
 6. VTT Elnökének és elnökségének beszámolója az elmúlt évről és a lezárandó ciklusról
 7. VTT Ellenőrző Bizottság beszámolója
 8. Vita a beszámolókról, azok elfogadása
 9. Az elnök és elnökség lemondása
 10. Jelölő Bizottság elnökének jelentése, jelölés (Elnök, Elnökség tagjai (6 fő), Felügyelőbizottság Elnöke, FB tagjai (2 fő); küldöttek a MEE Közgyűlésbe 3 évre (8 fő)
 11. A szavazatszámlálók megválasztása
 12. Választás
 13. Szavazatszámlálás
 14. A szavazatszámlálók jelentése
 15. Az új elnök, elnökség beköszöntője
 16. Zárszó

Tájékoztatjuk a Tagságot, hogy

 • a napirendhez 2022. március 21-ig lehet írásban javaslatot tenni, napi rendi javaslat a helyszínen akkor tehető, ha azt a jelenlévők kétharmada támogatja,
 • jelöltet a jelölő bizottság útján lehet állítani, a közgyűlésen helyszíni jelölés nem lehetséges,
 • tekintettel a 2013. évi V. tv a Polgári törvénykönyvről 3:76§ (3) bekezdésére („Ha a közgyűlés határozatképtelen, a megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes, ha azt az eredeti időpontot legalább három és legfeljebb tizenöt nappal követő időpontra hívják össze”) a megismételt közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

Budapest, 2022. március

Nagy János sk                        Némethné Vidovszky Ágnes sk
elnök                                       alelnök

ELŐADÓI REGISZTRÁCIÓ