Állásfoglalás a szabványok alkalmazásáról

 

Az energia hatékonyság növelése érdekében egyre több belső téri helyiségben cserélik a meglévő lámpatesteket LED-esre. Ezzel kapcsolatban szeretnénk felhívni az illetékesek (beruházók, tervezők, kivitelezők, üzemeltetők) figyelmét az MSZ EN 12464-1:2012 szabványra „Fény és világítás. Munkahelyi világítás. 1. rész: Belső téri munkahelyek”, amely 2012. 04. 01 óta hatályos.
 
A szabvány megadja a világítási megoldások mennyiségi és minőségi jellemzőit, valamint ajánlásokat is ad a jó világítási gyakorlat kialakítására.
 
A nemzeti szabványosításról szóló 1995. évi XXVIII. tv. 6.§ (1) és (2) bekezdései szerint „A nemzeti szabvány alkalmazása önkéntes. Műszaki tartalmú jogszabály hivatkozhat olyan nemzeti szabványra, amelynek alkalmazását úgy kell tekinteni, hogy az adott jogszabály vonatkozó követelményei is teljesülnek.
 
Szíves figyelmükbe ajánljuk, egy részről az MSZT állásfoglalását, hogy „A szabványok alkalmazása önkéntes, azonban, ha a szabvány alkalmazását dokumentumban hivatkozva önként vállalják a felek, akkor a hivatkozás vonatkozásában a szabvány alkalmazása kötelező.” Ez azt jelenti, hogy ha a megrendelő dokumentumban vagy a műszaki leírásban hivatkoznak a szabványra, akkor annak betartása kötelező.
 
Más részről, a szabványok figyelmen kívül hagyása súlyos gazdasági és jogi következménnyel járhat, mivel a szabványok – az Európai Unió műszaki jogalkotásának egyik legfontosabb alapelve szerint – a jogszabályokban meghatározott alapvető követelmények teljesítéséhez kínálnak megoldásokat. A jogszabályok pedig KÖTELEZŐEK. Ha tehát a tervezett, kivitelezett, üzemeltetett berendezés a szabványnak megfelel, akkor a jogkövetési –ugyancsak Uniós – alapelv szerint vélelmezni kell a jogszabálynak való megfelelőséget. Azaz büntetőjogilag nem vonható felelősségre, az, aki a szabvány előírásait betartja.

A hazai jogszabályok tehát nem hivatkoznak szabvány számmal az előírásokra, ld. pl. „A munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről szóló 3/2002. (II.27) SzCsM –EüM együttes rendeletet, amely a 8.§ (2) –ben azt írja, hogy a „világítás mennyiségi és minőségi paramétereit nemzeti szabvány határozza meg”. A szabvány számát és nevét a
szabványjegyzékből kell kikeresni.

Ez jelenleg az MSZ EN 12464-1:2012.

A szabványt nemcsak azért nem nevesítik, mert az UNIÓS jogba ütközne, hanem azért sem, hogy a szabvány változásakor, ne kelljen a jogszabály változtatás rögös útjait végigjárni. Így mindig

a hatályos szabványt kell alkalmazni.

Felhívjuk a figyelmet a hivatkozott rendelet, következő bekezdésére is, (3) „A belső téri mesterséges világítás világítástechnikai jellemzőinek megfelelőségét rendszeresen ellenőrizni kell”.

ELŐADÓI REGISZTRÁCIÓ