Lámpatest korszerűsítés és a CE megfelelőség kérdései

A CE jelölést az Európai Unió országaiban (így Magyarországon is) a gyártott, forgalmazott villamos termékeken kötelező feltüntetni. Jelentése nem más, minthogy a termék gyártója elvégezte a megfelelőség értékelési eljárást, annak eredménye pozitív lett és a termék megfelel valamennyi rá vonatkozó európai direktívának.  Mint villamos terméknek, a lámpatesteknek is meg kell felelniük a rá vonatkozó direktíváknak (LVD, EMC, ErP, ROHS) és az ezek mögé harmonizált szabványoknak. Ezen megfelelőség nélkül sem gyártani, forgalmazni, sem pedig üzembe helyezni nem lehet ezeket a készülékeket.


A lámpatestek, valamint azok alkatrészei folyamatosan fejlődnek. A gyártók arra törekednek, hogy olcsóbb és gazdaságosabb termékeket állítsanak elő. Ennek következménye, hogy a világítási hálózatok üzemeltetői is próbálják a lehető leghatékonyabb és leggazdaságosabb lámpatesteket alkalmazni. De mivel egy világítási hálózat legtöbbször igen nagy darabszámú készüléket tartalmaz, ezért a lámpatestek komplett cseréje rendkívül drága. Így sokszor csak a már meglévő lámpatestet alakítják át, úgy, hogy az korszerűbb legyen. Ilyenkor csak bizonyos alkatrészek cseréjét végzik, ezzel téve hatékonyabbá a készüléket.
De miként befolyásolják ezek a cserék a termék CE megfelelőségét? Mik azok az átalakítások, amelyek hatására a lámpatesten előzőleg elvégzett megfelelőség értékelési eljárás már elveszti az érvényességét?

A lámpatestek átalakítását aszerint, hogy az mennyiben befolyásolja a termék CE megfelelőségét, három típusra lehet osztani. ,

Az első kategóriába azok a módosítások tartoznak, amelyek során a lámpatest egy bizonyos alkatrészét, egy azzal azonos műszaki paraméterekkel rendelkező, tanúsított alkatrészre cserélik (pl.: Zhaga kompatibilis LED modul).  Ilyenkor csak annyi a teendő, hogy amennyiben tanúsított a lámpatest, jelezzük az alkatrész cserét a tanúsító intézetnek, ők pedig módosítják, illetve frissítik a termék dokumentációját. Kivételt képeznek a napjainkban hagyományosnak tekinthető kisülő fényforrásokkal szerelt lámpatestek fényforrás és fénycsőgyújtó cseréi, amelyek karbantartás jellegű beavatkozások.

A második kategória azokat az átalakításokat tartalmazza, amelyek során egy adott alkatrészt, a régitől eltérő műszaki paraméterekkel rendelkező komponensre cserélnek. Amennyiben ez nagymértékben nem befolyásolja a komplett lámpatest tulajdonságait, elegendő lehet a tanúsított lámpatestek esetében néhány egyszerűbb kiegészítő, szerkezeti vizsgálat is, amelyekkel megállapítható, hogy a cserealkatrész teljesíti-e a rá vonatkozó követelményeket, valamint a lámpatestbe építve nem csökkenti-e a készülék megfelelőségét (pl.: belső vezeték cseréje, az előzőnél kisebb keresztmetszetű vezetékre).

A harmadik esetben a cserélt alkatrész a készülék jellemző tulajdonságait befolyásolja, ilyenkor  elkerülhetetlen a lámpatest kiegészítő vagy akár teljes újra vizsgálata. Ilyen például egy induktív előtét elektronikus előtétre való cseréje, vagy akár egy más konstrukciójú LED modulra váltás.

Előfordulnak olyan átalakítások is, amelyekkel már gyakorlatilag teljesen új terméket hozunk létre. Ilyen esetekben a komplett megfelelőség értékelési eljárást újra el kell végezni. A leggyakoribb példa erre, mikor egy hagyományos fényforrással működő lámpatestet, korszerű LED fényforrásokkal szerelnek fel. Ilyenkor szinte minden alkatrészt kicserélnek a készülékben és csak a lámpatest ház marad meg.

Fontos kérdés az is, hogy vajon ki a felelős a módosított termékért, kinek a feladata dönteni arról, hogy a módosítások milyen mértékben befolyásolják a lámpatestek CE megfelelőségét? A felelősség minden esetben az átalakítást végző vagy az átalakításra utasítást adó (jogi) személyé. Szakszerűtlen átalakítással komoly zavarokat vihetünk a villamos hálózatba, vagyoni kárt, rosszabb esetben személyi sérülést is okozhat a helytelenül módosított lámpatest.

A Világítástechnikai Társaság kérésére összeállította a TÜV Rheinland Intercert Kft.


Az alábbi információ egy évnél régebben keltezett. A benne lévő információk időközben elavulhattak vagy érvényüket veszthették. Felhasználása csak saját felelősségre!

ELŐADÓI REGISZTRÁCIÓ