LED fényforrásokkal üzemelő alfanumerikus kijelzők műszaki jellemzői

A dokumentum célja:

A jelen összeállítás célja, hogy segítse a LED fényforrásokkal üzemelő alfanumerikus kijelző berendezéseket kiválasztókat, vásárlókat és üzemeltetőket a műszaki alkalmasság meghatározásában, a műszaki specifikációk összeállításában. Az itt megfogalmazott kritériumok önmagukban nem garantálják, hogy a kiválasztott berendezés teljesíti a vonatkozó szabványok és jogszabályok követelményeit. Figyelembe kell venni a világítási, kivitelezési és üzemeltetési terveket is.

A dokumentum önkéntesen, ill. szerződéses megállapodás alapján alkalmazható. Bár a közölt műszaki jellemzők elsődlegesen LED fényforrásokkal üzemelő alfanumerikus kijelzőkre vonatkoznak, a benne foglaltak értelemszerűen más elven működő, ill. más célú kijelzőkre is használhatók. Valamely itt megadott információ hiánya, vagy követelmény nem teljesülése nem feltétlenül jelenti a kijelző alkalmatlanságát, azonban valószínűsíti a gyengébb minőséget.

1. Műszaki dokumentáció és tartalma

(Ha a LED-es kijelzőnek több típusa, változata van, akkor mindegyikre meg kell adni a vonatkozó adatokat.)

CE megfelelőségi Nyilatkozat

Magyar vagy angol nyelven és magyar nyelvű fordításban, amely tartalmazza, hogy a berendezés mely direktíváknak és szabványoknak felel meg.

Műszaki leírás

Gyártó vagy forgalmazó neve, címe

a berendezés: pontos típus megnevezése

névleges feszültsége, árama, teljesítménye

ÉV osztály

kijelző típusa (monokróm vagy többszínű, ill. színes)

képpontok (pixelek) száma

jelzések fénysűrűsége

fénysűrűség szabályozhatósága (nappali ill. éjszakai üzemmód)

láthatósági tartomány (horizontális és vertikális irárnyban)

kontraszt a kijelző és háttér között, Nap-fantom hatás

kijelezhető színek, vagy színtartomány, fehér színű kijelző esetén színhőmérséklet

túlfeszültség elleni védelem módja, szintje

túlmelegedés elleni védelem módja, mértéke

optikai- és szerelvénytér IP védettsége

a készülék ház anyaga, IK ütésszilárdsága

méretek, tömeg

felerősítés lehetséges módja(i) és mérete(i)

LED-ek várható élettartama (IES TM21 alapján)

tápegység és a beépített áramkörök várható meghibásodási %-a az idő függvényében

Magyar nyelvű szerelési és karbantartási útmutató

Alkalmazhatósági lehetőségek

A gyártóhely ESD (elektrosztatikus kisülés) elleni védelmi rendszerének tanúsítványa.

Az értékelés szempontjai:

A dokumentáció teljessége, származása (katalógusadat, gyártó vagy forgalmazó nyilatkozata, beszállító harmadik fél – pl. LED modul gyártó – adatai)

2. Vizsgálatok

(Ha a LED-es kijelzőnek több típusa, változata, teljesítménye van, akkor mindegyikre értékelni kell a vizsgálatok meglétét és eredményét .)

A LED-es kijelző teljesítményfelvétele (látszólagos és hasznos teljesítmény, tolerancia +/-10% a műszaki leíráshoz képest, igazoló mérési jegyzőkönyv a hálózati feszültségtűrései esetén.

Jegyzőkönyv a működőképességről a 190V-260V feszültség tartományban.

A berendezés teljes felharmonikus áram torzítás értékét igazoló mérési jegyzőkönyv (THD i<20%)

Fénysűrűség mérési eredmények, nappali és éjszakai üzemmódban – egy, a gyártó által specifikált adott környezeti hőmérséklet mellett, a berendezés termikusan stabil állapotában mérve

Termikus vizsgálati jegyzőkönyv, amely igazolja, hogy a gyártó által megadott Ta (berendezés környezeti hőmérséklet) mellett a világítótestben lévő villamos alkatrészek és LED-ek hőmérséklete nem haladja meg az adott alkatrészre az alkatrész gyártója által megadott maximális hőmérsékletet. A termikus vizsgálati jegyzőkönyv térjen ki a túlmelegedés elleni védelem termikus méretezésére használt (mérésből vagy validált modellekkel végzett CFD szimulációkból származó) adatokra is.

EMC-t (elektromágneses kompatibilitást) leíró MSZ EN 55015, MSZ EN 61000 szabványoknak való megfelelőséget igazoló jegyzőkönyv.

Élettartam vizsgálati jegyzőkönyv: a beépített LED-ek LM80/TM21 adatai és a termikus vizsgálati jegyzőkönyvben közölta Tmax hőmérséklet értékéhez tartozó (a TM21 szabvány szerint az LM80 élettartam vizsgálatok adatai alapján) becsült élettartam

Az értékelés szempontjai:

A vizsgálati jegyzőkönyv(ek) megléte, teljessége, származása: (gyártó vagy forgalmazó saját vizsgálatai, ill. független intézmény vizsgálatai)

3. Üzemeltetési és üzembiztonsági követelmények


Túlmelegedés és túlfeszültség elleni védelem

 • A berendezés LED moduljának túlmelegedés elleni védelme legyen megoldva úgy, hogy az károsodás vagy élettartam-rövidülés nélkül elviselje a több napon keresztüli nyári nappali üzemviszonyok közötti folyamatos működést. A védelem módja lehet passzív vagy aktív elvű is. A védelem méretezéséhez használt adatokra vonatkozó termikus vizsgálati tanusítvány mellékelendő.
 • A berendezés túlfeszültség védelme legyen alkalmas mind a hálózatról érkező zavarok, mind pedig a villámcsapás másodlagos hatásai ellen védelemre.
 • A berendezés működtető egysége legyen úgy kialakítva, hogy az túlfeszültség, illetve túlmelegedés ellen is védett legyen.

Tömítés

 • Az optikai tér és a szerelvénytér – vagy ha az optikai és szerelvény tér azonos védettségű, akkor a szerelvény tér és a csatlakozó tér (vagy szabad tér) – között átmenő vezetéket tömíteni kell. Az optikai tér védettségét meg kell adni, az ne igényeljen belső tisztítást.
 • A berendezést működtető egység úgy legyen kialakítva, hogy a túlfeszültség, illetve túlmelegedés ellen is védett legyen.

Belső vezetékek, kötőelemek

 • A berendezés belső huzalozásának vezetékei az éles szerkezeti részektől védettek legyenek
 • A vezetékek anyaga réz legyen, sodrott vezeték használata esetén érvég hüvely használandó
 • A nullázó vezeték érszigetelése zöld – sárga színű, szemes saruval (kivéve sorkapocsba való bekötés) szerelt legyen
 • A berendezés gyárilag ellátott csatlakozó vezetéke tehermentesítő szerkezettel rendelkezzék, mely a csatlakozó vezetéket húzás ellen tehermentesíti.
 • A berendezés vezetékezését úgy kell kialakítani, hogy a vezetékek kezeléskor ne csípődhessenek be, illetve nem feszülhetnek meg.
 • A széthúzható csatlakozó sorkapocsba beköthetőek a 2,5 mm2-es csatlakozó vezetékek is.
 • A beépített sorozatkapcsok és vezetőkötések kirázódás ellen védett kivitelűek legyenek.
 • A széthúzható gyorscsatlakozókat kizárólag egyféleképpen lehessen csatlakoztatni. A berendezésbe épített villamos kötő- és csatlakozó elemek csavaros vagy speciális segédeszköz nélkül bontható csatlakozásúak legyenek.

Szerelvénylap

 • A csatlakozó- és hálózati tápellátó vezetékek bontása dugaszolós csatlakozóval történjen
 • Rögzítése rozsdamentes acél csavarokkal vagy acéllemezes szorítókkal legyen megoldva.
 • Ha megbonthatatlanul össze van építve más szerkezeti elemmel (vezérlő modem, erősítő stb.), a szerelvénylap a másik szerkezeti elemmel együtt kiemelhető legyen.
 • A szerelvénylap kiemelése (vagy szerelvénylap és az azzal megbonthatatlanul összeépített más szerkezeti elemek kiemelése) ne okozza a berendezés nullázásának megszűnését.
 • A szerelvénylapon (és egyáltalán a berendezésben) elhelyezett összes szerelvény közvetlen érintés ellen védett legyen.
 • A szerelvények csatlakozó kapcsainak kézzel érinthetősége elleni védelme kizárólag műanyag burkolatokkal, fedelekkel legyenek megoldva. Zsugorcső, PVC szigetelő szalag és önhegedő nagyfeszültségű szigetelőszalag alkalmazása nem megengedett (MSZ EN 60598-1 szabvány).
 • A tápegység cseréje a helyszínen elvégezhető legyen.

Berendezés rögzítése

 • A berendezések felerősítő szerkezete kellő mechanikai szilárdságú legyen.
 • A berendezés csatlakozó egysége legyen alkalmas szabványos oszlopkarokra és oszlopfejekre (42, 60, 76 mm-es) közvetlenül való felszerelésre közdarab nélkül, ettől eltérő átmérő esetén közdarab segítségével.

Értékelés:

A mintapéldány megtekintése, a gyártó, ill. forgalmazó nyilatkozata alapján.

4. Feliratok, adattáblák

A berendezés adattábláján feltüntetendő paraméterek

 • Típus megjelölés
 • Gyártó megjelölése
 • Névleges hálózati feszültség
 • Névleges kimenő áram vagy feszültség
 • Teljesítmény
 • Gyártás időpontja vagy a gyártásra utaló jelzés
 • A csatlakozási pontok feliratozva, egyértelműen jelölve legyenek
 • A tápegység környezeti hőmérsékletének megengedett határai, T-val jelölve, amely legalább -20 és +50 fok közötti
 • A legnagyobb hőmérsékletű pont (Tc) a tápegység felületére rajzolt ponttal legyen jelölve.

A berendezés adattábláján vagy gépkönyvében feltüntetendő paraméterek

 • Származási hely
 • Berendezés típusa
 • Kijelző felület gyártója
 • Gyártási időpont
 • Hálózati feszültség
 • Névleges teljesítmény
 • CE” jelölés
 • IP védettség
 • Gyári szám
 • Érintésvédelmi osztályba sorolás
 • Fénysűrűség – egy, a gyártó által specifikált adott környezeti hőmérséklet mellett, a berendezés termikusan stabil álllapotában mérve
 • Színhőmérséklet (fehér LED alapú berendezéseknél) vagy színességi koordináták (színes LED-del szerelt megoldásnál) – egy, a gyártó által specifikált adott környezeti hőmérséklet mellett, a berendezés termikusan stabil álllapotában mérve
 • Amennyiben a termikus tervezés megköveteli, a felszerelés orientációjára vonatkozó előírás rögzítése

A berendezésen kívül legyen olyan címke, felirat időtálló kivitelben, melyen a berendezés fő paramétere –– szabad szemmel talajszintről jól olvasható legyen.

Értékelés:

A mintapéldány megtekintése, a gyártó, ill. forgalmazó nyilatkozata alapján

5., Jótállás, alkatrész utánpótlás

 • Jótállás a kijelzőházra, kijelző modulra, vezérlő áramkörökre és tápegységre.
 • Az alkatrész utánpótlás lehetősége és módja.

Értékelés:

A gyártó, ill. forgalmazó nyilatkozata alapján

További előnyt jelentő szempontok

 • Olyan berendezés, amelyben a LED modul utólagosan a helyszínen cserélhető, amennyiben a szolgáltatási funkció ezt megkívánja vagy energia megtakarítási lehetőségek ezt indokolttá teszik.
 • A gyártó vagy beszállító rendelkezzék hitelt érdemlő referenciákkal.
 • Mintadarab letétbe helyezése (az ajánlatban szereplő és a leszállított termékek azonosságának megállapítása érdekében).

Az alábbi információ egy évnél régebben keltezett. A benne lévő információk időközben elavulhattak vagy érvényüket veszthették. Felhasználása csak saját felelősségre!

ELŐADÓI REGISZTRÁCIÓ