Egyéb rendezvények

64. Vándorgyűlés, Konferencia és Kiállítás

Energia – fenntarthatóság 
2017. szeptember 13-15. Bükfürdő
64. alkalommal kerül megrendezésre a Magyar Elektrotechnikai Egyesület Vándorgyűlés Konferencia és Kiállítás nevű rendezvénye: 2017. szeptember 13-15. között. 
 
A Bükfürdőn található Hotel Caramell Premium Resort a Nyugat-dunántúli régió legnagyobb és legkorszerűbb technológiával felszerelt rendezvényközpontja ad otthont Vándorgyűlésünknek, mely a villamos ipar legnagyobb éves seregszemléje, legjelentősebb hazai eseménye. Hasonlóan a korábbi évekhez, az idei konferencia iránt is nagy az érdeklődés.
 
A Vándorgyűlés mottója: Innovatív utakon 
Fő témája: Energia – fenntarthatóság 
 
A VTT által szervezett szekció szeptember 13-án, szerdán 16 órától látható Közvilágítás, vagy világítás a közben? címmel.
A panelbeszélgetés szekcióvezetője: Nagy János, a VTT elnöke.
A kerekasztal-beszélgetés tagjai:
 • Magai Miklós, Önkormányzati képviselő
 • Csábi Gábor, tervező
 • Kovács Csaba, ELMŰ-ÉMÁSZ
 • Mancz Ivette,
 • Némethné Vidovszky Ágnes, MEE Világítástechnikai Társaság
 • Pap Zoltán, Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. 

A kedvezményes jelentkezési határidő: 2017. július 11., a konferencia végső jelentkezési határideje 2017. augusztus 15.

A programmal és ajelentkezéssel kapcsolatban bővebb információ ide kattintva a rendezvény honlapján érhető el.

Hallgatói Ankét 2017

Június 13-án kedden, 17h-kor
a szokásos szeminárium keretei közt a
Világítás Házában (1042 Bp, Árpád út 67, 1. em. 6.)
kerül megrendezésre a
2017. évi Hallgatói Ankét.

A rendezvényen az elmúlt egy év során védett (illetve június folyamán védendő) világítástechnikai témájú dolgozatokból mutatunk be egy válogatást, ahol a (volt) hallgatók a szakdolgozat / diplomamunka védésére készített prezentációjukat adják elő 10-12 percben, utána a jelenlevők kérdezhetnek a fiatal kollégáktól. Az Ankét - immár hagyományosan - jó alkalom a frissen végzett szakemberek bemutatkozásra, a Világítástechnikai Társaság szakmai közösségének és a fiatal kollégáknak egymás köcsönös megismerésére.

Az előadók dolgozatainak rövid tartami összefoglalója ide kattintva letölthető.

A rendezvény nyilvános és ingyenes, sok szeretettel várunk mnden kedves érdeklődőt!

 

Tájékoztató a rendezvényeinken készülő kép- és hangfelvételekről

A  VTT rendezvényein a VTT tag, a regisztrált résztvevő, az előadó, a vendég, a kiállító és a szervezésben résztvevő valamint mindezek segítői (együttesen: Látogató) részvételével egyidejűleg tudomásul veszi, hogy a rendezvényekről hang- és képfelvételt készíthetnek a VTT, a rendezvény szervezői, a VTT szerződéses partnerei, a közreműködők, a sajtómunkatársak valamint a rendezvény Látogatói. Látogató a rendezvényen történő részvétellel kifejezetten hozzájárul arcának, megjelenésének, megnyilvánulásainak rögzítéséhez, egyéniesített képfelvételek készítéséhez és közléséhez. A felvételek készítője a Látogató tekintetében térben, időben, és felhasználási módban korlátlan, átruházható, és kizárólagos felhasználási jogosultságot szerez. A VTT, valamint a VTT-től engedélyben részesülő személyek a Látogató relációjában korlátozás nélkül jogosultak a megjelenítés hasznosítására, felhasználására (különösen a rendezvények népszerűsítésére), többszörözésére, közzétételére, átdolgozására, nyilvánosságra hozatalára, nyilvánossághoz közvetítésére és forgalmazására, anélkül, hogy a Látogató részére ezért bármilyen módon ellenszolgáltatást kellene nyújtaniuk.  A Látogató jogosult a rendezvényeken hang- és képfelvétel készítésére, de az általa készített kép- és hangfelvételt nem értékesítheti, és ellenérték fejében nem hasznosíthatja, illetve kereskedelmi célból ellenérték nélkül sem hasznosíthatja, az azokon szereplő Látogatókat beleegyezésük nélkül nem nevesítheti, személyiségi jogaikat nem sértheti. A VTT kifejezetten kizárja a felelősségét arra az esetre, ha más Látogatók az előzőekben írtakat megszegik.

2017. évi rendes közgyűlés

A MEE Világítástechnikai Társaság tisztelettel meghívja kedves Tagjait
2017. április 20-én 14 órakor kezdődő éves rendes közgyűlésére.
(E napon  csak abban az esetben lesz megtartva a közgyűlés, ha a tagok 50%-a+1 fő megjelenik,
melyre a VTT eddigi történetében még nem volt példa.)

VÁLTOZÁS!
Amennyiben a meghirdetett időpontban a közgyűlés nem határozatképes,
azaz nem jelenik meg a tagok 50%-a +1 fő, a közgyűlést változatlan napirenddel
2017.04.25-én 17:00 órára hívjuk össze.

Helyszín: Világítás Háza (1042 Budapest, Árpád út 67. I. em)
 A megismételt közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

 

 1. Elnöki köszöntés.
 2. Létszám jelentés
 3. Napirend elfogadása
 4. Elnöki megnyitó – beszámoló az elmúlt évről
 5. Javaslatok a jövőre
 6. Vita az elhangzottakról
 7. Egyebek

A napirendhez írásbeli javaslatot 2017. április 20-ig várunk.
Szíves tájékoztatásul közöljük, hogy "A "2016. évi CLXXIX. törvény a civil szervezetek és a cégek nyilvántartásával összefüggő eljárások módosításáról
és gyorsításáról" a "Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt" is módosította, amely szerint:

"3:76. § [Határozathozatal megismételt közgyűlés]

(3) Ha a közgyűlés határozatképtelen, a megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes, ha azt az eredeti időpontot legalább három és legfeljebb tizenöt nappal követő időpontra hívják össze."

Budapest, 2017.04.05.

 

Némethné dr. Vidovszky Ágnes Nagy János
alelnök elnök

 

2017. évi rendes közgyűlés (megismételt)

A MEE Világítástechnikai Társaság tisztelettel meghívja kedves Tagjait
megismételt éves rendes közgyűlésére.

2017.04.25-én 17:00 óra
Helyszín: Világítás Háza (1042 Budapest, Árpád út 67. I. em)
 A megismételt közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

 

 1. Elnöki köszöntés.
 2. Létszám jelentés
 3. Napirend elfogadása
 4. Elnöki megnyitó – beszámoló az elmúlt évről
 5. Javaslatok a jövőre
 6. Vita az elhangzottakról
 7. Egyebek

Szíves tájékoztatásul közöljük, hogy "A "2016. évi CLXXIX. törvény a civil szervezetek és a cégek nyilvántartásával összefüggő eljárások módosításáról
és gyorsításáról" a "Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt" is módosította, amely szerint:

"3:76. § [Határozathozatal megismételt közgyűlés]

(3) Ha a közgyűlés határozatképtelen, a megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes, ha azt az eredeti időpontot legalább három és legfeljebb tizenöt nappal követő időpontra hívják össze."

Budapest, 2017.04.05.

 

Némethné dr. Vidovszky Ágnes Nagy János
alelnök elnök