Személyi hírek

Kozaróczy Kornél - Nekrológ

Egyik legaktívabb tagját váratlan hirtelenséggel vesztette el a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Mérnöki Kamara elnöksége, az MMK Elektrotechnikai Tagozata és a Magyar Elektrotechnikai Egyesület. A Mérnöki Kamarának már egyesületi korában is tagja volt fiatal villamos-tervezőként, így természetesen 1996-ban alapítója volt a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Mérnöki Kamarának is. (Regisztrációs száma: 05-0052 lett.)
Sátoraljaújhelyen született 1960. február 21-én, általános iskolába Tiszakeszibe járt, majd az országosan is jó hírű Földes Ferenc Gimnáziumban érettségizett Miskolcon 1978-ban. A Budapesti Műszaki Egyetem Villamosmérnöki Karának Erősáramú Szakán 1984-ben szerzett villamosmérnöki oklevelet, majd 1995-ben kiváló minősítéssel világítástechnikai szakmérnöki címet. Közben az Országos Munkavédelmi Képző és Továbbképző Intézettől 1991-ben munkavédelmi szakmérnöki oklevelet is kapott. 2001-ben tett felsőfokú műszaki ellenőri vizsgát építmény- és épületvillamossági szakterületen. Elvégezte az ELI (Efficient Lighting Initiatére) nemzetközi finanszírozású tanfolyamát a Magyar Elektrotechnikai Egyesület Világítástechnikai Társasága szervezésében, ami feljogosította a minősített világítástechnikai szaktanácsadó cím használatára.
Aktív kamarai jogosultsága volt épületvillamossági tervezésre, hőenergetikai építmények-, megújuló energetikai építmények-, villamosenergetikai építmények tervezésre, településtervezési energiaközmű szakterületen, építmények építményvillamossági munkák-, villamosvezetékek és berendezések műszaki ellenőrzése, villamosvezetékek és berendezések építésnek felelős műszaki vezetésére, tervezői jogosultsága villamosmérnöki és energetikai tervezői szakterületeken tervellenőrzésre is ki volt terjesztve.
Mérnöki tevékenyégét az egyetemet követően a néhai Diósgyőri Gépgyárban kezdte 1984-ben, ahol 1989-ig villamos szakági gyártmánytervező volt, majd a Miskolci Tanácsi Tervező Vállalat (MISOLCTERV) villamos szakági tervezője lett, annak privatizációja után pedig ügyvezetője is 2001-ig. Ettől kezdve saját családi vállalkozásában, a Kozaróczy Mérnökiroda Kft-ben folytatta széleskörű szakmai tevékenységét, elsősorban a tervezést, a szó valódi értelmében vezető tervezőként.
Miskolc legtöbb munkával ellátott és egyik leginkább keresett villamos-tervezője lett rövidesen. A minden részterületre is kiterjedő villamos tervezés mellett foglalkozott a tervellenőrzéssel, műszaki ellenőrzéssel, időnként villamos felelős műszaki vezetéssel is, de soha nem hanyagolta el a szakmai közéletben való aktív részvételt sem. Így lett alapítója és haláláig vezetője a B-A-Z Megyei Mérnöki Kamara Elektrotechnikai és Épületvillamossági Szakcsoportjának, amit valamennyi villamosmérnöki szakterületen dolgozó tagunk összefogásával átalakítottunk Villamosmérnöki Szakcsoporttá. Ez jól bevált, eredményesen működött és jó példa más kamarák számára is, hiszen a tervezésben valójában nem választhatók teljesen szét egymástól a különböző megnevezéssel illetett villamos szakági részterületek, az energetikai építmények tervezése, az épületvillamosság, a világítástechnika, a villámvédelem, az ipari és közlekedési létesítmények villamosenergia-ellátása, stb.
A Kozaróczy Mérnökiroda Kft a vezetője irányítása és aktív tervezői közreműködése mellett foglalkozott valamennyi rész-szakterületen a tervezéssel komplex villamos tervezőként.
Közvilágítási munkái közül említendők Bükkszentkereszt, Csokvaomány, Borsodnádasd, Borsodszentgyörgy, Mályi, Miskolc települések közvilágítási tervezése, Sátoraljaújhely, Mezőcsát, Hejce, Miskolc díszvilágításának tervezése. Komplex épületvillamossági munkái közül említendők postaépületek (pl. Miskolc 2, Miskolc 23, Kazincbarcika 1, Ózd 1, Füzesabony, Heves, Onga), oktatási épületek, egészségügyi létesítmények, fürdők (pl. Tiszaújváros, Kiskunmajsa, Szombathely, Eger, Hajdúnánás), egyéb középületek, lakóépületek- lakóparkok, ipari és kereskedelmi létesítmények, Aggteleki Nemzeti Park létesítményei, stb., de végzett külső erősáramú hálózott tervezési munkákat is. Részt vett a miskolci villamosközlekedés Zöld Nyíl nevű projektjében és az utóbbi évek leglátványosabb és legkiemeltebb munkája a Diósgyőri Vár újjáépítésének villamos műszaki ellenőrzése volt.
Aktív szervezője volt a Villamosmérnöki Szakcsoport szakmai továbbképzésének, kihasználva széles körű és kiváló országos szakmai kapcsolatait. 2017-ig a Magyar Mérnöki kamara Elektrotechnikai és Épületvillamossági Tagozatában is vállalt aktív vezetői szerepet, amit kollégái kérése ellenére beszüntetett igen nagy munkaleterheltségre, tervezői megbízásainak igen nagy száma miatt. Egytelen vidéki szerveztként végzett vizsgálatot megyei települések építési hatóságainál a terveken feltüntetett villamos tervezők tervezői jogosultságainak ellenőrzésével. Ebből a témából és világítástechnikai szakmai témákból publikált szaklapokban. Az elnökségi üléseken jobbító szándékú kritikáival, javaslatival mindig részt vett, lehetőségeihez képest igyekezett javítani a szakmagyakorlás tisztaságán, a rendelthalmazok átláthatóságán. A fiatal tervezők munkáját mentorként segítette, próbált őrködni a villamos szakág szakmai kívánt színvonalának megtartásán és kamarai szakmai közéleti tevékenységével akadályozni annak romlását, a tervezői kör szakmai hígulását, elsősorban a kivitelezésben tapasztalható minőségromlást. Több ízben képviselte szakágát a B-A-Z Megyei Mérnöki Kamara nemzetközi, többségében V4 körben tartott rendezvényein is.
Sejtettük, hogy vannak olykor nehézségek szeretett és kedves családjában, lehettek neki is egészségügyi problémái, de arra nagyon vigyázott, hogy ezeket ne vigye be szakmagyakorlásának köreibe, ezek ne befolyásolják mérnöki teljesítményét.
Tudjuk, hogy a maga után hagyott űrt soha nem fogjuk tudni pótolni, személyének hiányát mindig érezni fogjuk. Őszintén reméljük, hogy az általa megteremtett szakmai hírnév nem fog tompulni, idővel a Kozaróczy nevet a Kft-ben sikeresen fogják tovább vinni fiai, munkatársai és akkor az a hihetetlenül sok megfeszített munka mégsem vész el az értelmetlen és döbbenetesen váratlan halállal. Biztosan így szeretné azt örökre távozott kollégánk, barátunk is, akinek emlékét kegyelettel megőrizzük.
Kedves Kornél, nyugodj békében!

Miskolc, 2018. augusztus 22.

A B-A-Z Megyei Mérnöki Kamara
elnöksége és egész tagsága nevében
Holló Csaba elnök

A Magyar Mérnöki Kamara díjazottjai

A 2018. május 12-én lezajlott MMK Küldöttgyűlésének ülésén átadásra került az MMK által alapított Zielinski Szilárd díj, Az Év Mérnöke Aranygyűrű Díj, illetve Az MMK Tiszteletbeli tag cím. Az Elektrotechnikai Tagozat részéről, ebben az évben is mindhárom kitüntetésre felterjesztésre került egy-egy kolléga. Idén mindhárom jelölt megkapta a kitüntetést, közülük ketten, Major Gyula és Rajkai Ferenc, a Világítástechnikai Társaság Tagjai. Szívből gratulálunk!

Az Év Mérnöke Aranygyűrű Díj

A Magyar Mérnöki Kamara az 1989. március 9-i megalakulásának 25. évfordulója alkalmával 2014-ben megalapította az Év Mérnöke Aranygyűrű Díj kitüntetést. A kitüntetést 2015-től azok a kamarai tag mérnökök kaphatják, akik életpályájuk során hazai és nemzetközi tekintetben is maradandó mérnöki alkotással, alkotásokkal kivívták a szakma elismerését valamint aki az adott évben kimagasló mérnöki létesítmény megalkotátásban vett részt.
Az Év Mérnöke Aranygyűrű Díjat, létesítmény kategóriában Rajkai Ferenc kapta meg.
Rajkai Ferenc mind a kiemelkedő építési projekt, mind az „életmű” kategóriában teljesíti a követelményeket. A benyújtott pályázat a kiemelkedő létesítmény kategóriára vonatkozott. Tárgyi munka: a Budapest, Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér ebben az évben is folytatódó fejlesztése kapcsán megépült „Sky Court”.

MMK Tiszteletbeli Tag

Az MMK Tiszteletbeli Tag címet adományoz azon magyar és külföldi állampolgárságúak, nem kamarai tagok részére, akik a kiemelkedő mérnöki illetve közéleti munkásságukkal és magatartásukkal kiérdemlik a mérnöktársadalom elismerését. A Tiszteletbeli Tagság adományozásának szempontjai: hosszabb és kiemelkedő mérnöki tevékenység, színvonalas mérnöki alkotás(ok) létrehozása, hosszabb és magas szintű részvétel a mérnökképzésben, mérnöki tevékenységért és alkotásért elnyert kitüntetések és díjak, a mérnöktársadalom javáért végzett közéleti tevékenység, hazai és nemzetközi elismertség.
Idén az MMK Tiszteletbeli Tagja kitüntető oklevelet Major Gyula is átvehette.
Major Gyula világítástechnikai szakemberként, mind az elmúlt évek projektjei, mind a szakmai-közéleti munkássága alapján alkalmas a kitüntetésre. Major Gyula 1981 óta több száz, elsősorban sportlétesítmény világításának tervezésében vett részt. Ezek közül a legjelentősebbek: Népstadion világítása (1991); MTK stadion LED világítása (2016); Duna Aréna (Dagály) LED sportvilágítása (2017); szilvásváradi lovascentrum sportvilágítása (2017-2018). Major Gyula 2011-ben MEE Kandó díjat és VTT Pollich díjat is kapott. 1984 óta az MEE és VTT tagja, valamint az IESNA és a LICHT Gesellschaft tagja. Az elmúlt években több tucat előadást tartott hazai és külföldi konferenciákon.

Zielinski Szilárd díj

Az MMK kitüntetést alapított az 1923. évi XVII. törvény alapján 1924-ben megalakított Mérnöki Kamara első elnöke tiszteletére és emlékezetére. A kitüntetés azok kaphatják, akik a kamara elismertetése, eredményes működése érdekében tartósan kiemelkedő tevékenységet fejtettek ki. Emellett bírálati szempont még a kiemelkedő mérnöki tevékenység, mely nyomán magas színvonalú mérnöki alkotások valósultak meg, és a tudományos tevékenység vagy a mérnökök képzése és továbbképzése, mellyel a jelölt hozzájárult a műszaki ismeretek fejlesztéséhez, terjesztéséhez.
A magas színvonalú kamarai munkáért odaítélhető Zielinski Szilárd-díjat idén négy kolléga kapta meg, köztük dr. Berta István.
Dr. Berta István 1972 óta dolgozik a BME Nagyfeszültségű Technika és Berendezések Tanszéken. 1977-től Dr. Univ., 1988-től a Műszaki Tudomány Kandidátusa, 1994-től Ph.D., 1995-től Dr. Habil BME, 1996-től egyetemi tanár, 1997-től az MTA Műszaki Tudomány doktora, 1998-2001 között Széchenyi Professzori ösztöndíjas, 1990-1993 között a BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar dékánhelyettese, 1993-2003 között tanszékvezető a Nagyfeszültségű Technika és Berendezések Tanszéken, 2003-től pedig a Nagyfeszültségű Technika és Berendezések Csoport vezetője a BME Villamos Energetika Tanszékén.
A kamarai munkát tekintve a villámvédelmi vizsgabiztosság elnökeként a témával kapcsolatos felsőoktatási  képzés megalapozásában, illetve a bizottság mindennapi munkájában is jelentős szerepet játszik. A nemzetközi villámvédelmi tudományos életben, az EMC bizottság magyar képviselőjeként a hazai elektrotechnikai szakmát megfelelő súllyal képviseli. Tevékenységére az Elektrotechnikai Szakmai Tagozat eddig is számíthatott és a jövőben is reményeket fűzünk az eredményes együttműködéshez.
(forrás: e-villamos.hu)

Jubileumi díszoklevelek

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kara 2018. május 22-én megrendezett ünnepi ülésén jubileumi díszoklevelek átadására került sor. A Kari Tanács dr. Vetési Emil tagtársunknak a mérnöki oklevele megszerzésének 60. évfordulóján gyémántoklevéllel,  valamint Arató András tagtársunknak a mérnöki oklevele megszerzésének 50. évfordulóján aranyoklevéllel ismerte el értékes mérnöki tevékenységét.

A Világítástechnikai Társaság minden tagja nevében szívből gratulálunk!


(A Kari Tanács, Dr. Poppe András {B4}, kattinva nagyítható)

Tiszteletbeli tagjaink

A Világítástechnikai Társaság a 2018.04.10-i éves rendes közgyűlésen, a VTT-ért tett áldozatos munkájuk elismeréseként  tiszteletbeli tagságot adományozott Érczfalvi Andrásnak, a Trend_FM szerkesztő-műsorvezetőjének, dr. Kovács Bélának, az Electro-Coord Nonprofit Kft ügyvezetőjének és Straub Dezső Jászai Mari-díjas színművésznek. Szívből gratulálunk!

Galéria

Díjazottaink

Ebben az évben is szokás szerint az év végi, ünnepi rendkívüli közgyűlés alkalmával adták át a Világítástechnikai Társaság díjait.

2017-ben a Gergely - Sziráki díj a magyar világítástechnikáért elismerésben részesült  Prof. Dr. Wenzel Klára, az BME MOGI egyetemi magántanára, a VEAB elnöke, a színlátás és színtévesztés területén elért kutatási eredményeinek világítástechnikai oktatásáért, a színvonalas szakmai előadásaiért és szakmai ismeretek terjesztése érdekében kifejtett tevékenységéért

Pollich-díj a Világítástechnikai Társaságért elismerésben részesült Pap Zoltán, a BDK ügyvezetője, a magyar világítástechnika érdekében végzett kiemelkedő munkájáért, és a Világítástechnikai Társaság segítőkész támogatásáért.

Elismerő oklevelet vehettek át :

  • Budai Béla, a VTT eseményeinek és rendezvényeinek fotókon és videófelvételeken történő megörökítése érdekében végzett tevékenységéért.
  • Erbeszkorn Lajos, a VTT rendezvényein való aktív részvételéért és az értékes szakmai hozzászólásaiért.
  • Kosák Gábor, a világítástechnikai szabványok figyelmes gondozásáért és a VTT tagjainak hiteles tájékoztatásáért.
  • Petrikovics Zsuzsa, a VTT adminisztrációjának felelősségteljes vezetéséért, és a rendezvények szervezésében való aktív segítségéért.
  • Szekeres Sándor, A VTT háznagya feladatainak gondos ellátásáért és a Világítástechnikai Társaság eseményein való közreműködéséért.

Ezúton is szívből gratulálunk, köszönjük eddigi áldozatos munkájukat és további sikereket kívánunk!

A VTT év végi, ünnepi közgyűlésén és díjátadón készült fotók ide kattintva megtekinthetők. 

 
 

Emlékezés - lámpafény mellett

"Emlékezés - lámpafény mellett"  – E címmel jelent meg Borsányi János visszaemlékezése és egyben utolsó publikációja a Világítástechnikai Évkönyvben, idén tavasszal. Jánostól nemrég, az adventi időszakban búcsúztunk. Most, karácsony után, újév előtt talán van időnk visszaemlékezni rá, mint ahogy szeretteinkre, barátainkra, kollégáinkra, akik már nem lehetnek velünk. Lámpafény mellett, mert hosszúak az esték és későn pirkadnak a nappalok, és mert annyira szerette a meleg fényű izzólámpát, melyről sokat mesélt, tanított.

Az alábbiakban öt írást teszünk közzé, két olyan cikket, mely kitűnt szakmai cikkei közül személyes hangvételével, valamint a búcsúztatókat.

Dr. Borsányi János: Emlékezés - lámpafény mellett (Világítástechnikai Évkönyv, 2017)

Dr. Borsányi János: Fény és költészet (Világítástechnikai Évkönyv, 2003)

Nekrológ (VTT, Nádas József)

Lánya búcsúzó szavai a temetésen

Molnár Károly Zsolt beszéde a temetésen

Elhunyt Dr. Borsányi János

Mély fájdalommal, megrendülten tudatjuk, hogy Dr. Borsányi János, az Óbudai Egyetem ny. docense, életének 85. évében 2017. november 23-án elhunyt. Temetése 2017. december 16-án szombaton 10 órakor a Magyar Szentek Templomában (1117 Bp. Magyar tudósok körútja 1.) lesz. (térkép) . A hely adottságaira való tekintettel kérjük, hogy a temetésen csak egy-egy szál virággal fejezzék ki gyászukat. Aki szeretné, koszorú megváltási szándékát a plébánia javára történő adakozással fejezheti ki.

1933-ban született Budapesten. 1956-ban végezte el az ELTE vegyészmérnöki szakát, kémiából doktorált, két évet dolgozott vegyészként, de igazi elhivatottságot a tanítás iránt érzett. Kémia-fizika szakos tanárként 12 évet középiskolában tanított, majd 1970-től a Kandó Kálmán Villamosipari Műszaki Főiskola (ma: Óbudai Egyetem) adjunktusaként, majd docenseként oktatott. Pályájának új irányt az adott, hogy 1973-75 közt a Budpesti Műszaki Egyetemen Fényforrás szakmérnöki diplomát szerzett, és fokozatosan kiépítette a Kandón a világítástechnikus képzést. Ehhez ki kellett dolgozni a tantervet, létre kellett hozni a világítástechnikai laboratóriumot, meg kellett írni a tankönyveket, jegyzeteket. Ezek mind az ő szervezőmunkája által váltak lehetségessé. Felismerte, hogy a fényforrások oktatásán túl kell lépni, alkalmazástechnikával, tervezéssel, méréssel kiegészített komplex világítástechnikusi képzést indított, mely mai napig egyedülálló hazánkban.

A posztgraduális világítástechnikus képzést is ebben a szemléletben indította, mely a 80-as évek eleje óta napjainkban is folyik az Óbudai Egyetemen. 1987 és 1993 között intézetének oktatási igazgatóhelyettese volt. Számtalan cikke jelent meg Elektrotechnikában, Elektroinstallateurban és más szakmai folyóiratokban. Tanfolyamokat tartott a GE fiatal mérnökei számára, valamint az Országos Munkavédelmi Továbbképzőn. Két cikluson át volt a Világítástechnikai Társaság oktatással megbízott alelnöke, ebben a minőségében a Mérnökkamara által akkreditált továbbképzéseket szervezett. A MEE szakirodalmi nívódíj bizottságának valamint a MEE Szakdolgozat és Diplomaterv díjbizottságnak hosszú éveken keresztülvolt tagja. Munkájáért több ízben részesült elismerésben: Kandó Aranygyűrű, Urbanek-díj, Gergely-Sziráki-díj, MEE Életműdíj, Elektrotechnikai Nagydíj.
Egyedülálló iskolateremtő- és vezető képességének köszönhetően egy egész hazai világítástechnikai mérnök és szakmérnök generáció nőtt fel a kezei alatt. Nyugdíjba vonulását követően is oktatott, még a jelenleg végzős szakmérnököknek is adott órákat. Legendás volt memóriája, felkészültsége, mesélő előadásmódja. Példamutató volt emberként, pedagógusként és szakemberként egyaránt. Nagyon fog hiányozni...
 

Elhunyt Hoffman Iván

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy Hoffman Iván életének 71. évében 2017. november 25-én elhunyt. Temetésére 2017. november 29-én szerdán 12 órakor kerül sor az Óbudai Zsidó temetőben. A hozzátartozók kérése, hogy legfeljebb egy szál virágot, illetve egy kavicsot vigyenek búcsúzóul.
 
Hoffman Iván 1947-ben született Budapesten, felsőfokú közlekedésgépészként végzett a Bláthy Ottó Technikumban. Hosszú ideig a Radelkis Szövetkezetben, később Kft-ben dolgozott szerkesztőként, 1970-től fejlesztési osztályvezetőként, majd vezető tervezőként, ahol főként orvosi műszerek és érzékelők gyártását irányította. 1994-től az EKA Rt. főmérnöke lett, majd 1996-ben megalapította a HOFEKA Kft-t, mely közvilágítási lámpatestekkel és távvezeték szerelvényekkel foglalkozik. Fénytechnikai labort hozott létre és fejlesztéseknek köszönhetően korszerű LED-es világítótestekkel Magyar Termék Nagydíjat is nyert. Számos elektrotechnikai és elektronikai szabadalom köthető a nevéhez.   
A MEE tagja volt, cégén, a HOFEKA Kft-n keresztül részt vett a VTT munkájában. Rendszeresen publikált  az Elektrotechnikában és az Elektroinstallateurben.
Emlékét tisztelettel megőrizzük.

 

Schwarcz Péter CIE elismerése

Schwarcz Péter, a VTT alelnöke, a CIE 5. Divízió elnökeként végzett lelkiismeretes, kiváló és értékes munkájáért a CIE vezető testületétől elismerő oklevelet kapott. Szívből gratulálunk!