Személyi hírek

Elhunyt Dr. Takács György

Szomorú szívvel továbbítjuk a rövid hírt, hogy

Dr. Takács György életének 73. évében
2015.02.01-én rövid szenvedés után elhunyt.

Temetésére 2015. március 3-án 10 óra 30-kor kerül sor Farkasréti Köztemetőben.
Gyuri a közvilágítás területén dolgozott szinte egész életében. Előbb az ELMÜ-ben, majd a VEIKI útvilágítási laboratóriumában, amelyet ő hozott létre, később a lámpatestgyártásban is aktív volt. Saját cége is volt, az EKÁ-ban is dolgozott. Tudását Urbanek díjjal is elismerték. Rendszeresen írt cikkeket az Elektrotechnikában. Emlékét tisztelettel megőrizzük.

Budapest, 2015.02.21.
A VTT elnöksége 

Schanda János professzor Magyar Érdemrend Lovagkereszt kitüntetést kapott

Varga Mihály Áder János köztársasági elnök megbízásából adott át kitüntetéseket augusztus 20-án, az állami ünnepen a Nemzetgazdasági Minisztériumban.

Magyar Érdemrend Lovagkereszt kitüntetést kapott -többek közt, a Világítástechnikai Társaság kezdeményezésére valamint a Magyar Elektrotechnikai Egyesület és a Pannon Egyetem támogatásával- Schanda János, a műszaki tudomány doktora, a Pannon Egyetem Műszaki Informatikai kar Villamosmérnöki és Információs Rendszerek tanszékének professzor emeritusa.

 

Dr. Schanda János professzor emeritus 1932. május 16-án született Budapesten. Tanulmányait a budapesti Piarista Gimnáziumban, majd az Eötvös Lóránd Tudomány Egyetemen folytatta. Fizikusi diplomája megszerzése után (1955) a Mérésügyi Hivatalban optikai mérésekkel kezdett foglalkozni. Kiváló nyelvtudása segítségével hamarosan bekapcsolódott a nemzetközi tudományos életbe is. Így kapta a felkérést a megalakuló Műszaki Fizikai Kutató Intézet Optikai kutató részlegének megalakítására. 1958 - 1986 ig dolgozott az MTA Műszaki Fizikai Kutató Intézetben, utóbb, mint az Optikai Elektrotechnikai Főosztály vezetője.
Legismertebb munkája ebből az időszakból a „Schanda-gráf” megalkotása, azaz az akkori legnagyobb hazai lámpatest gyár az EKA részére készített goniofotometer volt.
Kutatási területe részben az elektrolumineszcencia, ebből a témából írta kandidátusi értekezését: "Időbontó mikrospektrometria és alkalmazása az elektrolumineszcencia kutatásában" címmel (1969). Kutatásainak másik fő ága az optikán belül elsősorban a színelmélet, színtan. Nagydoktori (PHD) disszertációjának címe: Az elektrolumineszcencia spektroradiometriai vizsgálata, (Spectroradiometric Investigation of Electro-luminescence) (1982), 1994-ben habilitált. Napjainkban kutatásainak eredményei szorosan kapcsolódnak a világító diódák (LED) általános világítási alkalmazásának lehetővé tételéhez. Ma is aktívan kutatja a LED-k alkalmazhatóságát, azok hatását az emberi szervezetre. Rendszeres előadója mind a hazai, mind a nemzetközi konferenciáknak. Több nemzetközi kutatásnak résztvevője az általa alapított laboratóriummal. (pl. LED for Art)

1996-tól a Pannon Egyetem jogelődjénél megalapította és szervezte az optikai laboratóriumot és a világítástechnika oktatását. Mára Magyarország legjobban felszerelt és nemzetközileg is elismert kutató bázisává nőtte ki magát ez a laboratórium, amelynek munkájában ma is aktívan vesz részt. Laboratóriumában az elmúlt 15 évben 11 Phd dolgozat született, amelyeket sikeresen meg is védtek hallgatói. A 11 Phd dolgozat több mint felénél 100%-ban ő volt a témavezető.
A Nemzetközi Világítástechnikai Bizottság (CIE) több műszaki bizottságában tevékenykedik. 2011-ig a CIE alelnöke volt, aki a tudományos –technikai bizottságok munkájáért volt felelős. Tagja több nemzetközi műszaki tudományos társaságnak, így pl.: az Amerikai Optikai társaságnak, a Képfeldolgozás tudományos és technikai Társaságának, az AIC (International Colour Association) alelnöke volt. Több nemzetközi tudományos folyóirat szerkesztőségének, tanácsadó testületének tagja, rendszeres referálója a cikkeknek., mint pl: Color Res. & Appl., a Lighting Research and Technology, UK a Journal of Light & Visual Environment, JP, a Light & Engineering, RU c.

Nemzetközi munkásságát az angol színtani társaság 2010-ben Newton medal-lal, CIE 2011-ben az egyik legnagyobb kitüntetésével, a Bohr aranytűvel ismerte el.
Hazai szakmai kitüntetései: 1976 Munkaérdemrend ezüst fokozat, 1981 MTA kiváló feltaláló arany fokozat. A Magyar Elektrotechnikai Egyesülettől 1983-ban Zipernowsky, 1986-ban Urbanek, 2007-ben MEE Nagydíjat kapott. A MEE Világítástechnikai Társaság 2006-ban a Magyar Világítástechnikáért Gergely-Sziráki díjban részesítette.
A hazai világítástechnikus-társadalom jelentős részének mestere a szó legjobb értelmében.
Munkásságát több száz szakcikk, több tucat egyetemi jegyzet, könyv fémjelzi nemcsak idehaza, hanem nemzetközileg is.
 

Kitüntetéséhez szívből gratulálunk!

Interjú Nagy Jánossal


Nagy János, a Világítástechnikai Társaság elnöke volt a vendége a Juventus Rádió köztünk élő hírességeket bemutató Budapesti Arcok című műsorának 2013.08.01-én. Az egész estés interjú során egy élettörténet bemutatásán keresztül a magánéleti epizódokat és szakmai hitvallást ismerhetett meg a hallgató.
A világítási szakmai részeket kiemelve az alábbi linken egy fél órás, rövidített változat hallgatható meg.

Nagy János a Juventus Rádió Budapesti Arcok című műsorában

A szerkesztő-riporter, Fehér Mariann az alábbi beharangozót írta róla: "A nyolcvanas évek végén feleségével mindössze két hátizsákkalérkeztek Erdélyből Budapestre, hogy itt teremtsenek új életet. Bár el tudott helyezkedni mérnökként, de székelykapukat éskopjafákat is faragott a megélhetés érdekében. Mindketten nagyon keményen dolgoztak, aminek meglett az eredménye ésrövidesen magukhoz vehették kisfiúkat is, akire addig a nagyszülők vigyáztak Erdélyben. Jánost az élet a világítástechnikafelé sodorta, amibe beleszeretett. Tudására és lelkesedésére a szakma is felfigyelt, előadásait és publikációit a mai napignagy érdeklődés kíséri. Időközben saját vállalkozást alapított, melyben sok kollégájával már huszonkét éve dolgoznakegyütt. Sikeres és korrekt üzletembernek, példaértékű jó főnöknek tartják, akihez bármikor lehet fordulni akár szakmai,akár emberi segítségért. Ő azt mondja, annak idején olyan sok jót kapott az emberektől, hogy azt neki kötelességevisszaadni másoknak. Életét és kapcsolatait – legyen az családi vagy munka - mindig a közös cél és egymás támogatása vittesikerre. Hisz a sírig tartó tanulásban, tudásszomja a mai napig olthatatlan." A teljes műsor a Juventus Rádió honlapján hallgatható meg.

Eke Tamás (1966 – 2013)

 

Eke Tamás saját megfogalmazása szerint azt tekintette feladatának, céljának, hogy segítsen az áramnak és a fénynek célba érkezni, ahogy barátainak és kollégáinak is. Távozása minden téren űrt hagy, mert Ő volt a nyitottság, a szeretet és az önzetlenség. Nem munkái és kollégái voltak, hanem hivatása és barátai. Amivel foglalkozott, azzal eggyé vált. Együtt lélegzett – létezett - gondolkodott a térrel, az utcával és a fénnyel.

Akkor volt boldog, ha segíthetett, akár ismeretleneknek is, olykor erején felül is. Talán ez a hajsza, a tökéletességre, a harmóniára való törekvés és a szüntelen küzdelem volt az, amely idő előtt felőrölte. Nem adta fel, amíg a legjobb megoldást meg nem valósíthatta, míg az utolsó akadályt le nem győzte.

Határtalan szerénysége miatt soha nem ismerte el, hogy az egyik legkiválóbb mérnöke a társadalomnak, a szakmának. Nem hallhattuk tőle, hogy az ő ötlete vagy az ő megoldása lenne a legjobb, mert elismerte a tudást, mert birtokában volt annak maga is. Kérdései által tanult és tanított másokat.

Eke Tamás tervezői munkásságának egyik koronáját a még gyerekcipőben járó LED közvilágítás korszerűsítések jelentették. Szívósan, kitartóan és részrehajlás nélkül dolgozott, gondolkodott és tervezett. Érzelmei és érzékei segítették ebben, és a megérzéseit a mérnöki számítások is igazolták. Logikus és tiszta gondolatai hosszú ideig meghatározzák Hódmezővásárhely és Siófok utcáit, a segítő szándékkal, önzetlenül megtervezett kicsiny terek arculatát, a fénnyel díszített homlokzatokat.

Eke Tamás által az áram és a fény már eljutott hozzánk. Reméljük, hogy amiért Ő elindult a Camino évezredes zarándokösvényén, meglelte azt és lelke célba ért.

(Némethné dr. Vidovszky Ágnes)


 

Tisztújító közgyűlés

A VTT 2013. április 9-én tartotta rendes, tisztújító közgyűlését a Világítás Házában.

A közgyűlésen a tagság meghallgatta és egyhangúlag elfogadta az elnöki beszámolót és az Ellenőrző bizottság jelentését. A leköszönő Elnök és Elnökség méltán lehet büszke az elmúlt három év eredményeire, lelkiismeretes és kitartó fáradozásukat a tagság nevében ezúton is köszönjük.

Az Elnökségből többen nem tudták vállalni a további megbízatást, ám a tagság számos új jelöltet javasolt a tisztségekre. A titkos tisztújító szavazás eredményeként az újraválasztott Elnök ismét Nagy János lett, az Elnökség tagjai pedig: Csuti Péter, Mancz Ivette, Nádas József, Némethné dr. Vidovszky Ágnes, Schwarcz Péter és dr. Szabó Ferenc. Gratulálunk és munkájukhoz sok sikert kívánunk!

Nekrológ - Szepessy Sándor


Az Egyesület Elnöksége, az Elektrotechnika Szerkesztősége és Szerkesztőbizottsága fájdalommal tudatja, hogy Szepessy Sándor Egyesületünk tiszteletbeli elnöke, 2012. április 26-án, életének 90. évében elhunyt. Az Egyesület Szepessy Sándort saját halottjának tekinti, temetéséről később történik intézkedés.

Elismerések a Zselici Csillagos-égbolt Parkért

A vidékfejlesztési miniszter a Föld Napja alkalmából április 13-án Szegvári Zoltánnak, a Duna-Dráva Nemzeti Park tájegységvezetőjének Miniszteri Elismerő Oklevelet; Dr. Kolláth Zoltánnak, az MTA KTM CSKI tudományos tanácsadójának Pro Natura Emlékplakettet adományozott.