Körforgásos világítás

A körforgásos gazdaság olyan gazdasági rendszer, amelynek célja a nyersanyagok és anyagok fogyasztásának korlátozása és a hulladéklerakás elkerülése. Ez egyrészt a moduláris felépítésű, könnyen javítható és utólagosan felszerelhető termékek népszerűsítésével, másrészt jogi intézkedésekkel és a szabványoknak való megfeleléssel érhető el. 
 
A világítástechnikai ipar szempontjából ez a piaci környezet „Circularity Lighting” néven írható le. „A körforgásos világítás olyan termékeket és rendszereket foglal magában, amelyek a kiterjesztett szolgáltatási lehetőségek révén támogatják a körforgásos gazdaság céljait” – mondja Reinhard Lecheler, a Zhaga irányítóbizottságának elnöke és a körforgásos világításról szóló új Zhaga-szakmapolitikai dokumentum szerzője. 
 
A Zhaga olyan globális világítástechnikai ipari konzorcium, amelynek célja a LED-es lámpatestek alkatrészeinek interfészeinek szabványosítása. A Zhaga specifikációkat „book”-oknak (könyveknek) nevezik, és minden egyes „könyv” meghatározza a LED-es lámpatest egy vagy több komponensének interfészét. 
 
A szervizelhető termékek és rendszerek (pl. LED-es lámpatestek, LED-es modulok, intelligens érzékelők és kommunikációs modulok stb.) javíthatóak, utólagosan felszerelhetőek, adaptálhatóak és tartósak. Ezek modulárisak, szabványosított és általánosan elfogadott előírásokon alapuló komponenseket használnak. „Ahhoz, hogy a világítástechnikai termékek és rendszerek valóban jövőállóak legyenek, olyan rendszert kell létrehoznunk, amely a gyártók között átjárható.” – mondja Lecheler. 
 
A szakpolitikai dokumentum szerint nem maguk a lámpatestek jelentik a problémát. Az irodákban, iskolákban, iparban vagy közvilágításban használt lámpatestek élettartama hosszú, akár 70 000 vagy 100 000 óra is lehet. A kihívás a lámpatestek mögött álló technológiában rejlik. 
 
„A kommunikációs protokollok, az érzékelő-technológiák és a puszta világításon túlmutató funkciók a lámpatestek élettartama során gyorsan fejlődnek.” – magyarázza Lecheler. „Amikor új műszaki megoldások jelennek meg a piacon, és a kapcsolódó alkalmazási lehetőségeket ki akarják használni, akkor gyakran a teljes világítási rendszert ki kell cserélni, beleértve a még működő részeket is.” 
 
Ezért a Zhaga konzorcium elkötelezett amellett, hogy a hosszú élettartamú lámpatestek innováció szempontjából fontos részeit függetlenítse a lámpatest többi részétől, lehetővé téve az alkatrészek hozzáadását, frissítését vagy cseréjét anélkül, hogy az egész rendszert ki kellene cserélni. Az ezen előírásoknak megfelelően kifejlesztett és tanúsított érzékelők, kommunikációs modulok és lámpatestek megbízhatóan és rendeltetésszerűen működnek együtt, még akkor is, ha különböző gyártóktól származnak. 
 
Ez csak egy példa arra, hogy a szabványosítás és az átjárhatóság hogyan segíthet leküzdeni néhány tipikus akadályt a körforgásos világítás felé vezető úton. Egy másik példa ahhoz a tényhez kapcsolódik, hogy még a kiváló minőségű és hosszú élettartamú lámpatestek is meghibásodnak néha. 
 
„Az egyes lámpatestek meghibásodása különösen akkor jelent problémát, ha nem áll rendelkezésre több azonos típusú csere lámpatest. Ilyenkor előfordulhat, hogy például esztétikai okokból egy egész lámpatestcsoportot kell kicserélni.” – mondja Lecheler. 
 
A ciklusorientált világítás felé vezető út másik kihívása az úgynevezett „hatékonysági rés”. Miközben a LED-modulok hatékonysága folyamatosan csökken az üzemidő alatt, a technológiai fejlődés és ezáltal az új LED-ek hatékonyságának növekedése folyamatosan halad előre. Egy bizonyos ponton a régi, beépített LED-modul és egy újabb, hatékonyabb LED-modul közötti hatékonysági különbség olyan nagy lehet, hogy energetikai és gazdasági szempontból is érdemes lecserélni. 

Az átjárhatóság biztosítja, hogy a régi, lecserélt LED-modul újra felhasználható legyen például olyan alkalmazásokhoz, amelyek esetleg csak rövid napi használatot igényelnek, mielőtt a hasznos élettartam végén újrahasznosítanánk az értékes anyagokat. A LED-vezérlőberendezések vagy LED-meghajtók átjárhatósága egy másik kihívást jelent a ciklusalapú világítás bevezetése során. 
 
Régóta ismert példa erre az analóg LEDset interfész, amely lehetővé teszi a vezérlőberendezés kimeneti áramának egyszerű és szabványosított beállítását, és ezáltal a világítási alkalmazás követelményeihez való egyedi igazítását. A Zhaga a szabványosított NFC-olvasókon keresztül történő árambeállítás valamivel modernebb formáját is meghatározta, és már széles körben alkalmazzák a lámpatestek gyártásában. Az egységes Bluetooth-olvasókon keresztül történő NFC-programozásra vonatkozó új előírások lehetővé teszik a vezérlőberendezés paramétereinek helyszíni frissítését is. 
 
Mindezen intézkedések célja ugyanaz: a szabványosított interfészeken alapuló, hosszú élettartamú lámpatestek, LED-modulok, intelligens érzékelők és kommunikációs modulok ökoszisztémájának létrehozása. „Az erőforrás-hatékony körforgásos üzleti modellekhez vezető út a szabványosítással kezdődik. Ha biztosítjuk, hogy a lámpatestek és alkatrészek könnyen javíthatók, korszerűsíthetők, átalakíthatók vagy karbantarthatók legyenek, akkor biztosítjuk a világítás jövőjét és elősegítjük a körforgásos gazdaságot.” – foglalja össze Lecheler.

www.zhagastandard.org

ELŐADÓI REGISZTRÁCIÓ