2022. évi rendes közgyűlés

Meghívó

A MEE VTT elnöke és elnöksége tisztelettel meghívja a tagságot a 2022. évi rendes – választási – közgyűlésére. A közgyűlésen szavazati joggal csak azok a tagtársak vehetnek részt, akiknek nincs tagdíj hátralékuk és a 2022. évi tagdíjukat is rendezték a közgyűlés időpontjáig.
A közgyűlés időpontja: 2022. 03.22. 10 óra
A közgyűlés helyszíne: Világítás Háza – 1042 Budapest, Árpád út 67. I. em.

Napirend:

 1. Megnyitó
 2. Levezető elnök megválasztása
 3. Létszámjelentés
 4. Jegyzőkönyvvezető és hitelesítők megválasztása
 5. Napirend elfogadása
 6. VTT Elnökének és elnökségének beszámolója az elmúlt évről és a lezárandó ciklusról
 7. VTT Ellenőrző Bizottság beszámolója
 8. Vita a beszámolókról, azok elfogadása
 9. Az elnök és elnökség lemondása
 10. Jelölő Bizottság elnökének jelentése, jelölés (Elnök, Elnökség tagjai (6 fő), Felügyelőbizottság Elnöke, FB tagjai (2 fő); küldöttek a MEE Közgyűlésbe 3 évre (8 fő)
 11. A szavazatszámlálók megválasztása
 12. Választás
 13. Szavazatszámlálás
 14. A szavazatszámlálók jelentése
 15. Az új elnök, elnökség beköszöntője
 16. Zárszó

Tájékoztatjuk a Tagságot, hogy

 • a napirendhez 2022. március 20-ig lehet írásban javaslatot tenni, napi rendi javaslat a helyszínen akkor tehető, ha azt a jelenlévők kétharmada támogatja,
 • jelöltet a jelölő bizottság útján lehet állítani, a közgyűlésen helyszíni jelölés nem lehetséges,
 • amennyiben a jelzett időpontban nem jelenik meg a tagság 50%-a +1 fő a közgyűlés határozatképtelen. Ebben az esetben a 2013. évi V. tv a Polgári törvénykönyvről 3:76§ (3) bekezdése szerint („Ha a közgyűlés határozatképtelen, a megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes, ha azt az eredeti időpontot legalább három és legfeljebb tizenöt nappal követő időpontra hívják össze”) a megismételt közgyűlést változatlan napirenddel, változatlan helyszínen 2022. március 29-én 17 órára hívjuk össze.

Budapest, 2022. március 02.

Nagy János sk                        Némethné Vidovszky Ágnes sk
elnök                                       alelnök

ELŐADÓI REGISZTRÁCIÓ