Elkerülhető-e az újrahasznosítás a világítástechnikában?

Az Electro-Coord híradásaiban és ismertető anyagaiban már többször tájékoztattunk arról, hogy a lámpatestekre nem kell egyszer használatos termékként tekinteni. Az Electro-Coord begyűjti és újrahasznosítja a lámpa és lámpatest hulladékot, de ahogy a körforgásos gazdaság modellje felé haladunk, nem mindig az újrahasznosítás jelenti a legjobb megoldást.

Mind a Gyártók, mind az Electro-Coord törvényi kötelezettsége, hogy előnyben részesítse az újrahasználatot az újrahasznosítással szemben, így ezt kell minél inkább elősegítenünk és ösztönöznünk.

Az Electro-Coord a magyar Világítástechnikai Társasággal karöltve elindítja „Az újrahasználatért” elnevezésű programját. A program lehetőséget biztosít a világítástechnikai ágazat és a hulladékos vállalkozások számára, hogy együttműködjenek.

Az együttműködés segít
• a pazarlás elkerülésében
• az újrahasznosítás csökkentésében, a felesleges újrahasznosítás elkerülésében
• az újrahasználat ösztönzésében
• a körforgásos gazdálkodásra történő átállásban

Bemutatjuk a VTT – Electro-Coord világítótest-újrahasználati programját

A használt világítótestek újrahasználata
Az Electro-Coord évente több mint 500 tonna lámpatestet gyűjt össze.
• Ezek közül sok a fénycsöves lámpatest
• Előfordulnak LED-es lámpatestek is
• Sok a nagyszabású projektekből történő begyűjtés, ezért sok egyforma lámpatest kerül kiszerelésre
• Sokszor csak néhány évet használt lámpatest kerül eltávolításra

Az eddigi gyakorlat szerint ezek közül egy sem került újrafelhasználásra, azaz újrahasználatra, pedig az eltávolításukkor nagyon sok még nagyon jó állapotban volt. Az újrahasznosítással (mely gyakorlatilag darálást, frakciózást és anyagában történő újrahasznosítást jelent) az értékük nagyrészt elveszik. Tudunk-e ezen változtatni?

Az újrahasználatra történő előkészítésről és az újrahasznosításba adásról
Terveink szerint az Electro-Coord rendszerében részt vevő Gyártók projektjei során az eltávolítandó termékekről történő pontosabb adatgyűjtéssel azonosítani tudjuk az újrahasználható termékeket (feltehetően legalább 100-200 azonos lámpatestet).
Ezeket az adatokat olyan partnerek rendelkezésére bocsátjuk, akik biztosítani tudják a beazonosított termékek tisztítását, javítását és ellenőrzését, azt, hogy a terméket az újrahasználatra megfelelően előkészítetsék, úgy, hogy a Ht. 9. § (1) bekezdésében és 3. mellékletében meghatározott valamennyi feltételt teljesítik. A lámpatesteket Magyarországon belül ingyenesen szállítjuk ezen partnerekhez, akik az újrahasználatra történő előkészítést végzik. Ezt követően az újrahasználatra előkészítő cég átveszi a termékek kezelését, felelősséget vállal értük, beleértve a műszaki és jogi megfelelősséget is.

Ahhoz, hogy ez megvalósulhasson, tesztidőszakra és további egyeztetésekre lesz szükségünk az érdekeltekkel. Szeretnénk együttműködni olyan vállalkozásokkal, amelyek szívesen készítenének elő újrahasználatra termékeket.

ELŐADÓI REGISZTRÁCIÓ