Pro Lumine díj

AZ ÉV VILÁGÍTÁSTERVEZŐJE

1.      A hazai világítási kultúra színvonalának emelése céljából a 2005-ben alapított díjat –– meghirdeti és átadja:

A M.E.E. Világítástechnikai Társasága, a Magyar Mérnöki Kamara Elektrotechnikai Tagozata és a Magyar Világítástechnikáért Alapítvány

2.      A díj pályázat útján nyerhető el, két kategóriában:

– belsőtéri világítás,

– kültéri világítás

3.      Díjazásban olyan pályaművek részesülhetnek, amelyek a világítási feladatot gondosan és helyesen határozzák meg, az előremutató és gazdaságos műszaki megoldásokkal oldják meg, valamint ezen túlmenően további innovatív értékeket is felmutatnak.

4.      A pályázaton 2015-ben részt vehetnek a 2014., és 2015. évben kivitelezett és üzembevett világítási berendezések tervezői.

5.      A pályázatot benyújthatjaaz a természetes személy(ek), aki(k) az alábbi követelményeknek egyidejűleg eleget tesznek:

– a MEE Világítástechnikai Társaság tagja(i)

– a Magyar Mérnöki Kamara tagja(i) és

– a pályázat tárgyát képező világítás felelős tervezője(i).

6.      A pályázati anyagnak a következőket kell tartalmaznia:

6.1.   Belsőtéri világítás esetén:

Az épület egy nagyobb, kiemelt helyiségének vagy néhány funkcionálisan szorosan összefüggő helyiségének világítására vonatkozó dokumentációját az alábbiak szerint:

a.)  műszaki leírást, amely tartalmazza a világítási feladatot, a figyelembe vett követelményeket és befolyásoló tényezőket, a megoldás módját, a tervezett és megvalósult berendezés indoklását, műszaki adatainak közlését.

b.) a helyiség vagy helyiségek megvalósulással egyező, kiviteli színtű, legalább 1:100 léptékű tervrajzokból álló világítási tervdokumentációját, melyből a tervező neve, cége nem azonosítható.

c.)  a megvalósult berendezés világítási (átlagos megvilágítás, egyenletesség,  fényszín, színvisszaadás, káprázás korlátozás stb.) és  műszaki gazdaságossági jellemzőit (fajlagos beépített teljesítmény, működtetési mód, fenntartási  és üzemeltetési költségek stb.) Minden jellemző ismertetése során fel kell tüntetni annak eredetét, nevezetesen a számított, mért vagy katalógus adatát. Amennyiben ilyen van, ki kell térni a tervezett és megvalósult berendezés közötti különbségekre.

d.) a megvalósult világításról készült olyan fényképeket, amelyek a tervezett  világítás eredményeként létrejött vizuális környezetet mutatják be, azaz berendezett helyiségeket  világítási berendezéssel együtt. Annyi fényképen kell bemutatni a helyiséget vagy helyiségeket, hogy azok teljes áttekintést szolgáltassanak. Ha van, előzetes vizualizációt (látványtervet) szintén mellékelni kell.

e.)  két oldalas összefoglalót és egy oldal fénykép anyagot, a nyertes pályázat Elektrotechnika című folyóiratban való megjelenése céljából.

6.2.   Külsőtéri világítás esetén:

Az út-, alagút- vagy térvilágítási, épülethomlokzati, szobor, szoborcsoport, dísz-, díszítő-, stb. világításra vonatkozó dokumentációját az alábbiak szerint:

a.)  műszaki leírást, amely tartalmazza a világítási feladatot, a figyelembe vett követelményeket és befolyásoló tényezőket, a megoldás módját, a tervezett és megvalósult berendezés indoklását, műszaki adatainak közlését.

b.)  a megvalósulással egyező, kiviteli szintű világítási tervdokumentációt, melyből a tervező neve, cége nem azonosítható

c.)   a megvalósult berendezés világítási (fénysűrűség, fénysűrűség arányok, fényszín, színvisszaadás, káprázás korlátozás stb.) és műszaki gazdaságossági jellemzőit (fajlagos beépített teljesítmény, működtetési mód, fenntartási  és üzemeltetési költségek stb.) Minden jellemző ismertetése során fel kell tüntetni annak eredetét, nevezetesen a számított, mért vagy katalógus adatát. Amennyiben ilyen van, ki kell térni a tervezett és megvalósult berendezés közötti különbségekre.

d.) a megvalósult világításról készült olyan fényképeket, amelyek a tervezettvilágítás eredményeként létrejött világítást a környezetével együtt mutatják be. Annyi fényképen kell bemutatni a világítást, hogy azok teljes áttekintést szolgáltassanak. Ha van, előzetes vizualizációt (látványtervet) szintén mellékelni kell.

e.)  két oldalas összefoglalót és egy oldal fénykép anyagot, a nyertes pályázat Elektrotechnika című folyóiratban való megjelenése céljából.

7.      A pályázati anyag beküldése:

7.1.   A pályázatot jelige alatt kell beküldeni. Külön zárt boríték tartalmazza a pályázó adatait. Másik zárt borítékban „Nyilatkozat” felirattal kérjük az alábbiakat csatolni:

– a tervdokumentáció megbízójának, valamint a tervező munkáltatójának hozzájárulását, hogy a projekttel a tervező pályázhat,

– nyilatkozatot, melyben a pályázó(k) nyilatkozik(nak), hogy részvételével (részvételükkel) a pályázat szabályait elfogadja(ák), a meghozott döntést elismeri(k),

– nyilatkozatot, hogy a pályázat a saját szellemi terméke(ük).

7.2.   A pályázati anyagot 2 példányban nyomtatva, valamint 1 példány CD-n elektronikus formában kell benyújtani.

Az elektronikus beadásnál a dokumentáció szöveges részét PDF formátumban, a fényképes részt általánosan kezelhető fájlformátumban (JPG, PNG, TIFF… stb.) várjuk. Az Elektrotechnika című folyóirat számára készítendő (a nyertes pályázatot érintő) kétoldalas összefoglalót szerkeszthető fájlformátumban (DOC, DOCX) is várjuk.

7.3.   A pályázatot a MEE Világítástechnikai Társaság címére, kizárólag postai úton kell eljuttatni, „PRO LUMINE pályázat” jeligével.

A VTT címe:1042. Budapest, Árpád út 67, (www.vilagitas.org).

Esetlegesen felmerülő kérdéseket a vtt@vilagitas.org címre várjuk.

A benyújtott pályázati anyagot nem adjuk vissza.

7.4.   A postára adási határidő: 2015. szeptember 30.

7.5.   A 7.1 és 7.3. pontban felsorolt feltételek hiányos teljesítése kizáró ok.

8.      Díjazás:

8.1.   A díjak neve kategóriánként:

            „Pro Lumine díj – 2015 – belsőtéri világítás tervezője”

            „Pro Lumine díj – 2015 – külsőtéri világítás tervezője”

8.2.   A díjazás kategóriánként történik, minden kategóriában egy díj kerülhet kiadásra.

Abban az esetben, ha a beérkezett pályaművek között az adott kategóriában nincs a zsűri által díjra érdemesnek ítélt pályázat, akkor az érintett kategóriában nem ítélik oda ezt a díjat.

8.3.   A díj összege kategóriánként: 250.000 Ft és plakett

8.4.   A díjátadásra a MEE Világítástechnikai Társaság fennállásának 20. évfordulója alkalmából tartandó ünnepi Közgyűlésen kerül sor 2015 novemberében.

9.      A pályázatot 5 tagú zsűri bírálja, amelynek egyik tagja építész.

10.  A zsűri tagjait a Világítástechnikai Társaság és az MMK Elektrotechnikai Tagozat elnöke hívja meg.

Budapest, 2015. július 1.