Az MVA „Szín és Fény 2016” pályázati felhívása

A Magyar Világítástechnikáért Alapítvány (MVA)

„Szín és Fény 2016”

pályázati felhívása

Az MVA kuratóriuma ez évben második alkalommal az adományozó (dr. Schanda János, 1932-2015) szándékaival és az alapító okiratban megfogalmazott célokkal összhangban támogatást kíván adni következő tevékenységre.

Pályázat tárgya:

Tehetséges ifjú szakemberek (főiskolai vagy egyetemi végzős hallgatók, doktoranduszok) világítástechnikával és/vagy színtannal kapcsolatban készített szakdolgozatuk, diplomamunkájuk, diplomatervük vagy disszertációjuk (továbbiakban dolgozat)

 • jelentős nemzetközi szakfolyóiratban megjelenő publikációjának támogatása

                                                         vagy

 • nemzetközi konferencián a dolgozat témájából készült előadás megtartásának támogatása.

Pályázati feltételek:

Rövid szakmai önéletrajz benyújtása

A dolgozat másolatának benyújtása, nyilatkozat arról, hogy az eredeti dolgozatot hol lehet megtekinteni. A dolgozat nyelve magyar, ill. a publikációé angol vagy német lehet. Még meg nem védett dolgozat esetében konzulens nyilatkozata a beadásra elfogadásról (szakdolgozat, diplomaterv) vagy megtörtént házivédés igazolása (disszertáció).

Egyoldalas összefoglaló az igényelt támogatás felhasználásáról, megjelölve a kifizetett vagy várható költségeket.

A cikk vagy előadás anyagának benyújtása, mely angol vagy német nyelvű lehet.

A támogatás összege: 150 000.- azaz százötvenezer forint.

A pályázat lehet előfinaszírozású ebben az esetben a szükséges mellékelni a dolgozat publikálásának helyét és idejét igazoló írásos dokumentumot, vagy utófinanszírozású. Utóbbi esetben a publikálás tényének hitelt érdemlő igazolása szükséges.

A pályázati anyagot papír alapon egy eredeti és két másolati példányban kell benyújtani. A mellékletek közül a dolgozat benyújtható elektronikus adathordozón.

A pályázat menete:

 • A pályázat beadásának helye: MVA 1042 Budapest, Árpád út 67.
 • Beadási határidő: 2016. október 31.
 • A beadott pályázatot egy három tagú bíráló bizottság értékeli. Határidő 2016. november 30.
 • Eredményhírdetés és a díj átadása a VTT rendes évzáró közgyűlésén történik 2015. decemberében. A nyertes pályázót az MVA kuratóriuma értesíti és meghívja a díjátadásra.

A pályázat meghirdetésének helye:

 • A MEE-VTT internetes oldala (www.vilagitas.org)
 • Elektrotechnika szakfolyóirat
 • Elektroinstallateur szakfolyóirat
 • Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar Villamos Energetikai Tanszéke
 • Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kara
 • Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kar, Villamosmérnöki és Információs  Rendszerek Tanszéke

Kapcsolat: Gacs Sándor, a Kuratórium elnöke

az MVA Kuratóriuma