Az MVA „Szín és Fény 2015” pályázati felhívása

A Magyar Világítástechnikáért Alapítvány (MVA)

„Szín és Fény 2015”

pályázati felhívása

Az MVA kuratóriuma ez évben első alkalommal az adományozó (dr. Schanda János) szándékaival és az alapító okiratban megfogalmazott célokkal összhangban támogatást kíván adni következő tevékenységre.

Pályázat tárgya:

Tehetséges ifjú szakemberek (főiskolai vagy egyetemi végzős hallgatók, doktoranduszok) világítástechnikával és/vagy színtannal kapcsolatban készített szakdolgozatuk, diplomamunkájuk, diplomatervük vagy disszertációjuk (továbbiakban dolgozat)

 • jelentős nemzetközi szakfolyóiratban megjelenő publikációjának támogatása

                                                         vagy

 • nemzetközi konferencián a dolgozat témájából készült előadás megtartásának támogatása.

Pályázati feltételek:

Rövid szakmai önéletrajz benyújtása

A dolgozat másolatának benyújtása, nyilatkozat arról, hogy az eredeti dolgozatot hol lehet megtekinteni. A dolgozat nyelve magyar, ill. a publikációé angol vagy német lehet. Még meg nem védett dolgozat esetében konzulens nyilatkozata a beadásra elfogadásról (szakdolgozat, diplomaterv) vagy megtörtént házivédés igazolása (disszertáció).

Egyoldalas összefoglaló az igényelt támogatás felhasználásáról, megjelölve a kifizetett vagy várható költségeket.

A cikk vagy előadás anyagának benyújtása, mely angol vagy német nyelvű lehet.

A támogatás összege: 150 000.- azaz százötvenezer forint.

A pályázat lehet előfinaszírozású ebben az esetben a szükséges mellékelni a dolgozat publikálásának helyét és idejét igazoló írásos dokumentumot, vagy utófinanszírozású. Utóbbi esetben a publikálás tényének hitelt érdemlő igazolása szükséges.

A pályázati anyagot papír alapon egy eredeti és két másolati példányban kell benyújtani. A mellékletek közül a dolgozat benyújtható elektronikus adathordozón.

A pályázat menete:

 • A pályázat beadásának helye: MVA 1042 Budapest, Árpád út 67.
 • Beadási határidő: 2015. október 30.
 • A beadott pályázatot egy három tagú bíráló bizottság értékeli. Határidő 2015. november 30.
 • Eredményhírdetés és a díj átadása a VTT rendes évzáró közgyűlésén történik 2015. decemberében. A nyertes pályázót az MVA kuratóriuma értesíti és meghívja a díjátadásra.

A pályázat meghirdetésének helye:

 • A MEE-VTT internetes oldala (www.vilagitas.org)
 • Elektrotechnika szakfolyóirat
 • Elektroinstallateur szakfolyóirat
 • Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar Villamos Energetikai Tanszéke
 • Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kara
 • Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kar, Villamosmérnöki és Információs  Rendszerek Tanszéke

Kapcsolat: Gacs Sándor, a Kuratórium elnöke

az MVA Kuratóriuma