2015. évi rendes közgyűlés

Meghívó

A MEE Világítástechnikai Társaság vezetősége tisztelettel értesíti Tagságát és szeretettel meghívja évi rendes közgyűlésére, amelynek

időpontja: 2015.05.05. 16:30

helye: Világítás Háza (Budapest, IV. Árpád út 67. I. em)

Tervezett napirend

1.      Közgyűlés megnyitása

2.      Létszám ellenőrzés

3.      A napirend megvitatása, elfogadása

4.      Elnöki beszámoló a 2014-s évről

5.      Ellenőrző Bizottság beszámolója

6.      Közhasznúsági jelentés

7.      Vita a beszámolókról

8.      A beszámolók elfogadása, szavazás

9.      Tájékoztatások, egyebek

10.  A közgyűlés bezárása

Tájékoztatom a T. Tagságot, hogy a közgyűlésen a beszámolók elfogadása a tagság feladata, ezért ha a közgyűlés a meghirdetett időpontban nem határozatképes, akkor új időpontot kell kitűzni.

A megismételt Közgyűlés, már a megjelentek számától függetlenül határozatképes. Erre való tekintettel a II. Közgyűlést

2015.05.05-én 17:00 órai kezdettel hívom össze,

változatlan helyszínre és változatlan napirenddel.

Tájékoztatom továbbá a Tagságot, hogy a Közgyűlés napirendjére 2015.04.30-ig írásban, illetve a Közgyűlés helyszínén szóban javaslatot tehet.

Budapest, 2015. 04.08.

                                                                                                                      Nagy János

                                                                                                                      elnök