Prof. Schanda János – nekrológ

Prof.Schanda.Janos_LumenV4Dr. Schanda János
professzor emeritus
(1932-2015)

Fájó szívvel búcsúzunk a napokban elhunyt Dr. Schanda János professzor emeritustól.
A színtannak, a színmérésnek nemcsak hazai, hanem nemzetközileg is legnagyobb alakja volt, de foglalkozott az elektrolumineszcencia kérdéseivel is, hiszen ebből írta nagydoktori disszertációját (1982). Ez a dolgozat szorosan kapcsolódott a világítódiódák (LED) általános világítási alkalmazásának lehetővé tételéhez. Így nem véletlen, hogy napjainkban a LED kutatásban is kiemelkedő volt. Haláláig aktívan dolgozott. Utolsó, talán legismertebb és szívének nagyon kedves munkája a Sixtus kápolna világítási rendszerének megújításában való részvétel volt. Habár a mű elkészült, sajnos egészségi állapota már nem engedte meg, hogy meg is tekinthesse azt.
 
Professzor úr 1932. május 16-án született. Tanulmányait a budapesti Piarista Gimnáziumban, majd az Eötvös Lóránd Tudomány Egyetemen folytatta. A Piarista Gimnázium egész életére meghatározó hatással volt. Csendes, szerény természetű volt, de gerince sosem hajolt meg és elveiért mindig kiállt. Nem volt forradalmár, de a maga csendes példaadásával mindig a szakma és a világ jobbításán fáradozott.

Fizikusi diplomája megszerzése után a Mérésügyi Hivatalban optikai mérésekkel kezdett foglalkozni. Kiváló nyelvtudása segítségével hamarosan bekapcsolódott a nemzetközi tudományos életbe is. Tudása elismeréseként, fiatalon kapta a felkérést a megalakuló Műszaki Fizikai Kutató Intézet Optikai kutató részlegének megalakítására. 1958-1986-ig dolgozott itt. Legismertebb munkája ebből a korból a „Schanda-gráf” megalkotása, az akkori legnagyobb hazai lámpatest gyár, az EKA részére készített goniofotometer volt. 1986-1995-ig a Nemzetközi Világítástechnikai Bizottság (CIE) ügyvezető titkára, majd igazgatója, a szervezet bécsi központi titkárságának vezetője volt. Időközben nyugdíjba ment a MÜFI-ből és megkezdte munkáját a Pannon Egyetem jogelődjénél, megalapítva és szervezve az optikai laboratóriumot és a világítástechnika oktatását. Mára Magyarország legjobban felszerelt és nemzetközileg is elismert kutató bázisává nőtte ki magát ez a laboratórium, amelynek munkájában haláláig aktívan vett részt. Laboratóriumában, működése idején, 11 phd dolgozat született, amelyeket sikeresen meg is védtek hallgatói. 

A Nemzetközi Világítástechnikai Bizottságnak nemcsak ügyvezető titkára, igazgatója volt, hanem több műszaki bizottságában is aktívan tevékenykedett. 1999-től volt a CIE elnökségi tagja, 2011-ig pedig a CIE alelnöke volt, aki a tudományos –technikai bizottságok munkájáért volt felelős. Tagja volt több nemzetközi műszaki tudományos társaságnak is, így pl.: az Amerikai Optikai Társaságnak, a Képfeldolgozás Tudományos és Technikai Társaságának, az AIC-nek (International Colour Association) alelnöke is volt. Idehaza is több egyesület tagja volt, a VTT-nek örökös tiszteletbeli elnöke volt.

Több hazai és nemzetközi tudományos folyóirat szerkesztőségnek is tagja, rendszeres referálója volt a cikkeknek. (Fizikai Szemle, CIE – Journal, Measurement, a „Color Res. & Appl.”, a „Knowledge Transfer, an International Journal, (UK), a Lighting Research and Technology, (UK), a Journal of Light & Visual Environment, (JP))

Nemzetközi munkásságát a CIE az egyik legnagyobb kitüntetésével, a De Boer aranytűvel (2011), a The Colour Group Great Britain pedig Newton medállal tüntette ki 2010-ben.
 
Hazai szakmai elismerései: Eötvös Lóránd Fizikai Társulat Selényi díj, MTA kiváló feltaláló ezüst és arany fokozat, Munka érdemrend ezüst fokozat, MEE Zipernovsky díj (1983) szakmánk legnagyobb elismerését a MEE Urbanek díjat 1986-ban vehette át, 2007-ben pedig a MEE Elektrotechnikai Nagydíjat. Társaságunk a „Magyar Világítástechnikáért Gergely – Sziráki” díját 2006-ban kapta meg.
 
Állami kitüntetése a 2014-ben kapott Magyar Köztársasági Érdemrend Ezüst fokozat (polgári tagozat) kitüntetés volt.
Rendszeres előadója volt mind a hazai, mind a nemzetközi konferenciáknak. Munkásságát több száz szakcikk, több tucat egyetemi jegyzet, könyv fémjelzi nemcsak idehaza, hanem nemzetközileg is. Ezek megmaradnak és a hiányérzet is, hiszen a hazai világítástechnikus-társadalom jelentős részének mestere volt a szó legjobb értelmében.
 
Drága Professzor úr! Máris nagyon hiányzol. Békesség néked és az örök világosság fényeskedjék neked! Nyugodj békében, igyekszünk méltók lenni hozzád.
Némethné dr. Vidovszky Ágnes