Év végi közgyűlés 2014

Meghívó

A MEE Világítástechnikai Társaság vezetősége tisztelettel meghívja Tagjait 2014. évi szokásos, év végi rendkívüli közgyűlésére.
Közgyűlés helye: Világítás Háza (Budapest, IV. Árpád út 67. I. em)
Közgyűlés időpontja: 2014.12.09. (kedd) 16:30

Napi rendi pontok:
1.     Megnyitó, létszám ellenőrzés
2.     Napirend elfogadása
3.     Elnökségi beszámoló a 2014. évi munkáról
4.     Elnökség tájékoztatója a 2015. évi tervekről
5.     Alapszabály módosítása a munkabizottságok működési rendjével
6.     A Társasági díjak átadása
7.     Jubiláló tagok köszöntése
8.     Búcsú a 2014. esztendőtől

Kérem a Tagságot, hogy amennyiben a fentiek mellett egyéb napirendi pontot szeretnének a programba beiktatni, azt szíveskedjenek 2014. november 30-án 16 h-ig írásban megtenni a vtt@vilagitas.org, és másolatban a nemethne.vidovszky.agnes@nkh.gov.hu e-mail címen. A napirendhez előterjesztéssel élni a Közgyűlés helyszínén is lehet.
Tájékoztatom a Tagságot, hogy amennyiben a napirendi pontok közé a Tagság szavazását igénylő pont kerül felvételre, de a Közgyűlés nem határozatképes, (azaz a közgyűlésen nem jelenik meg a tagság 50 %-a + 1 fő), akkor a közgyűlést a módosított napirenddel 2014. december 9-én 17:00 órára ismételten összehívom, amely közgyűlés a résztvevők számától függetlenül határozatképes lesz.

Budapest, 2014. november 7.

                                                                                     Nagy János sk.,  a MEE- VTT elnöke