Schanda János professzor Magyar Érdemrend Lovagkereszt kitüntetést kapott

Varga Mihály Áder János köztársasági elnök megbízásából adott át kitüntetéseket augusztus 20-án, az állami ünnepen a Nemzetgazdasági Minisztériumban.

Magyar Érdemrend Lovagkereszt kitüntetést kapott -többek közt, a Világítástechnikai Társaság kezdeményezésére valamint a Magyar Elektrotechnikai Egyesület és a Pannon Egyetem támogatásával- Schanda János, a műszaki tudomány doktora, a Pannon Egyetem Műszaki Informatikai kar Villamosmérnöki és Információs Rendszerek tanszékének professzor emeritusa.

 

Dr. Schanda János professzor emeritus 1932. május 16-án született Budapesten. Tanulmányait a budapesti Piarista Gimnáziumban, majd az Eötvös Lóránd Tudomány Egyetemen folytatta. Fizikusi diplomája megszerzése után (1955) a Mérésügyi Hivatalban optikai mérésekkel kezdett foglalkozni. Kiváló nyelvtudása segítségével hamarosan bekapcsolódott a nemzetközi tudományos életbe is. Így kapta a felkérést a megalakuló Műszaki Fizikai Kutató Intézet Optikai kutató részlegének megalakítására. 1958 – 1986 ig dolgozott az MTA Műszaki Fizikai Kutató Intézetben, utóbb, mint az Optikai Elektrotechnikai Főosztály vezetője.
Legismertebb munkája ebből az időszakból a „Schanda-gráf” megalkotása, azaz az akkori legnagyobb hazai lámpatest gyár az EKA részére készített goniofotometer volt.
Kutatási területe részben az elektrolumineszcencia, ebből a témából írta kandidátusi értekezését: "Időbontó mikrospektrometria és alkalmazása az elektrolumineszcencia kutatásában" címmel (1969). Kutatásainak másik fő ága az optikán belül elsősorban a színelmélet, színtan. Nagydoktori (PHD) disszertációjának címe: Az elektrolumineszcencia spektroradiometriai vizsgálata, (Spectroradiometric Investigation of Electro-luminescence) (1982), 1994-ben habilitált. Napjainkban kutatásainak eredményei szorosan kapcsolódnak a világító diódák (LED) általános világítási alkalmazásának lehetővé tételéhez. Ma is aktívan kutatja a LED-k alkalmazhatóságát, azok hatását az emberi szervezetre. Rendszeres előadója mind a hazai, mind a nemzetközi konferenciáknak. Több nemzetközi kutatásnak résztvevője az általa alapított laboratóriummal. (pl. LED for Art)

1996-tól a Pannon Egyetem jogelődjénél megalapította és szervezte az optikai laboratóriumot és a világítástechnika oktatását. Mára Magyarország legjobban felszerelt és nemzetközileg is elismert kutató bázisává nőtte ki magát ez a laboratórium, amelynek munkájában ma is aktívan vesz részt. Laboratóriumában az elmúlt 15 évben 11 Phd dolgozat született, amelyeket sikeresen meg is védtek hallgatói. A 11 Phd dolgozat több mint felénél 100%-ban ő volt a témavezető.
A Nemzetközi Világítástechnikai Bizottság (CIE) több műszaki bizottságában tevékenykedik. 2011-ig a CIE alelnöke volt, aki a tudományos –technikai bizottságok munkájáért volt felelős. Tagja több nemzetközi műszaki tudományos társaságnak, így pl.: az Amerikai Optikai társaságnak, a Képfeldolgozás tudományos és technikai Társaságának, az AIC (International Colour Association) alelnöke volt. Több nemzetközi tudományos folyóirat szerkesztőségének, tanácsadó testületének tagja, rendszeres referálója a cikkeknek., mint pl: Color Res. & Appl., a Lighting Research and Technology, UK a Journal of Light & Visual Environment, JP, a Light & Engineering, RU c.

Nemzetközi munkásságát az angol színtani társaság 2010-ben Newton medal-lal, CIE 2011-ben az egyik legnagyobb kitüntetésével, a Bohr aranytűvel ismerte el.
Hazai szakmai kitüntetései: 1976 Munkaérdemrend ezüst fokozat, 1981 MTA kiváló feltaláló arany fokozat. A Magyar Elektrotechnikai Egyesülettől 1983-ban Zipernowsky, 1986-ban Urbanek, 2007-ben MEE Nagydíjat kapott. A MEE Világítástechnikai Társaság 2006-ban a Magyar Világítástechnikáért Gergely-Sziráki díjban részesítette.
A hazai világítástechnikus-társadalom jelentős részének mestere a szó legjobb értelmében.
Munkásságát több száz szakcikk, több tucat egyetemi jegyzet, könyv fémjelzi nemcsak idehaza, hanem nemzetközileg is.
 

Kitüntetéséhez szívből gratulálunk!