Közgyűlési meghívó – 2014

A MEE Világítástechnikai Társaság vezetősége tisztelettel értesíti Tagságát és szeretettel meghívja évi rendes közgyűlésére, amelynek
időpontja: 2014.04.08. kedd 17:00 óra
helye: Világítás Háza (Budapest, IV. Árpád út 67. I. em. 6.)

Napirend:

 1. Közgyűlés megnyitása
 2. Létszám ellenőrzés
 3. A napirend megvitatása, elfogadása
 4. Elnöki beszámoló a 2013-s évről
 5. Ellenőrző Bizottság beszámolója
 6. Közhasznúsági jelentés
 7. Vita a beszámolókról
 8. A beszámolók elfogadása, szavazás
 9. Tájékoztatás a Civil szervezetekre vonatkozó törvény miatti okiratok módosításáról (Alapszabály, SZMSZ)
 10. Egyebek
 11. A közgyűlés bezárása

Tájékoztatom a T. Tagságot, hogy a közgyűlésen a beszámolók elfogadása a tagság feladata, ezért ha a közgyűlés a meghirdetett időpontban nem határozatképes, akkor új időpontot kell kitűzni. A megismételt Közgyűlés, már a megjelentek számától függetlenül határozatképes. Erre való tekintettel a II. Közgyűlést  2014.04.08-án 17:30 órai kezdettel hívom össze, változatlan helyszínre és változatlan napirenddel.

A közbenső időben 17:00-től 17:30-ig

E+GRID – Energia-pozitív intelligens közvilágítás (Kuti András, GE Hungary Kft.)

szemináriumi előadása hangzik el.
Tájékoztatom továbbá a Tagságot, hogy a Közgyűlés napirendjére 2014.04.02-ig írásban javaslatot tehet.

Budapest, 2014. 03.18.

Üdvözlettel:
Nagy János
elnök