Lumen V4 2014 Program Sk

Lumen V4 2014  Program konferencie

Detailed conference program and infromation (click to download)

8. október (streda)  
12:00-21:00 registrácia, ubytovanie
14:00 fakultatívny výlet do citadely
19:00 prípitok, večera
9. október (štvrtok)  
8:00 raňajky
9:00-12:30 otvorenie konferencie, 1. blok prednášok
12:30-13:30 obed
13:30-14:00 prezentácia posterov
14:00-17:00 2. blok prednášok
17:00-18:00 prezentácia posterov
19:30 spoločenský večer
10. október (piatok)  
8:00 raňajky
9:00-11:30 3. blok prednášok
11:30-12:30 firemné a produktové prezentácie
12:30-14:00 obed
14:00-16:30 4. blok prednášok
16:30 ukončenie konferencie
19:30 opekačka alebo výlet loďou

Program pre sprevádzajúce osoby: (v prípade záujmu)

9. október(štvrtok) :  Výlet do Budapesti, prehliadka mesta

10. október (piatok): Výlet do Ostrihomu, prehliadka baziliky