Lumen V4 Miesto

Lumen V4 2014

Miestom konania konferencie je Vyšehrad (Visegrád), rekonštruovaný kráľovský palác, kde v roku 1335 maďarský kráľ Karol Róbert, český kráľ Ján Luxemburský a poľský kráľ Kazimír Veľký uzatvorili politickú a ekonomickú alianciu.