Lumen V4 Dějiště

Lumen V4 2014

Místo konání konference bude Visegrád, zrekonstruovaný Královský Palác, kde v roce 1335 maďarský král Károly Róbert, český král Jan Lucemburský a polský král Kazimír Veliký uzavřeli politickou a obchodní smlouvu.