Lumen V4 2014 Pozvánka

Česká společnost pro osvětlováni,

Magyar Elektrotechnikai Egyesület Világítástechnikai Társasága,

Slovenska Svetelnotechnická Spolocnost

Polski Komitet Oświetleniowy SEP

 

LUMEN V4

V. konferencia Vyšehradskýchkrajín pre osvetlenie

Vyšehrad, Maďarsko

8.-10. októbra 2014

Pozvánka

 

V mene Svetelnotechnickej spoločnosti Maďarského elektrotechnického zväzu, ako aj v mene organizačného výboru Vás srdečne a s radosťou pozývame na V. konferenciu Vyšehradských krajín, ktorá sa uskutoční v dňoch 8.-10. októbra 2014.