Lumen V4 Zgłoszenie

Lumen V4 2014

Aplikacja została zakończona!

The Application has been completed!

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – online

 

Koszty uczestnictwa:

  Zapłata do 30.06.2014 Zapłata po 01.07.2014
Opłata registracyjna 100 Euro 120 Euro
Opłata za osobętowarzyszącą 60 Euro 80 Euro
Opłata studencka 40 Euro 50 Euro

Zaproszenie do przeprowadzenia referatów oraz przedstawienia posterów:

 

Z każdego kraju oczekujemy wydelegowania jednego, zaproszonego wykładowcy. O zaproszeniu decydują członkowie krajowego Komitetu Nadzorczego. Czas trwania tego wykładu wynosi 30 minut.

 

Kraje członkowskie mają możliwość przedstawienia po 6 referatów. Czas trwania każdego z nich nie może przekroczyć 15 minut. Zgłoszenia referatu lub postera należy kierować do krajowych członków Komisji Programowej, których zadaniem jest wspólne dokonanie wyboru. Przy zgłaszaniu komisji referatu należy podać imię i nazwisko wykładowcy, tytuł referatu, a także jednostronny jego skrót w języku narodowym oraz angielskim. W podobny sposób prosimy postępować w przypadku przygotowania postera.

 

Ostateczny termin zgłoszenia referatów oraz posterów: 30.06.2014.


Kandydatów prosimy, aby składającą się z 400-600 znaków skróconą wersję referatu (w języku ojczystym oraz angielskim) przesłali członkom krajowej Komisji Programowej przed upłynięciem powyżej podanego terminu.

Na podstawie zgłoszonych referatów Komisja Programowa podejmie decyzję w ciągu miesiąca.

 

Jednocześnie informujemy, że ostateczny termin nadesłania pełnych tekstów wybranych przez Komisje Programowa referatów ubiega 31-go maja 2014 roku. Niedostarczenie wymaganego materiału we wskazanym terminie spowoduje anulowanie danego referatu z programu konferencji, oraz wybór w jego miejsce innego.

 

Oficjalne języki konferencji:

Czeski, polski, słowacki i węgierski (postery oraz wyciągi referatów prosimy przygotować w języku angielskim).

 

Rezerwacja powierzchni wystawowej:

Termin zgłoszenia: 30.06.2014 (decydować będzie kolejność zgłoszeń oraz dostępność wolnej powierzchni).

4m2  : 320 Euro

6m2 : 480 Euro

Zamówienie prosimy wysłać e-mailem na jeden z adresów elektronicznych Komitetu Organizacyjnego.

Komitet Nadzorczy:

Czechy prof. Karel Sokanský karel.sokansky@vsb.cz
Polska dr Dariusz Sawicki dariusz.sawicki@ee.pw.edu.pl
  dr Piotr Pracki piotr.pracki@ee.pw.edu.pl
Węgry Nagy János elnok@vilagitas.org
  dr Majoros András amajoros@t-online.hu
Słowacja Dionýz Gašparovský dionyz.gasparovsky@stuba.sk
  Stanislav Darula  

Komisja Programowa:

Czechy dr. Tomáš Novák novak@metasport.cz
Polska dr Jan Grzonkowski jan.grzonkowski@ee.pw.edu.pl
  prof. Wojciech Żagan wojciech.zagan@ien.pw.edu.pl
Węgry Tóth Zoltán zoltan2.toth@ge.com
Słowacja Alfonz Smola alfonz.smola@stuba.sk
  Milan Hrdlík mhrdlik@ami.sk

Komitet Organizacyjny:

Adres:

MEE Világítástechnikai Társaság

H-1042. Budapest, Árpád út 67. I. / 6.

E-mail: vtt@vilagitas.org, vagy meevtt@gmail.com
Fax: +36 1 369 6631
Przewodniczący: Almási Sándor almasi.s@schreder.hu
Członkowie: Jiřina Hódos
  Grzegorz Buczny