Lumen V4 Přihláška

Lumen V4 2014

Aplikace byla ukončena!

The Application has been completed!

Lumen V4 2014 Přihláška online

 

Účastnické poplatky:

  Zaplaceno do 30.06.2014 Zaplaceno po 01.07.2014
Registrační poplatek 100 Euro 120 Euro
poplatek rodinného příslušníka 60 Euro 80 Euro
poplatekstudenta 40 Euro 50 Euro

 

Výzva ke konání přednášek a na předvádění, vystavení posterů:

Z každého státu očekáváme 1 pozvaného přednášejícího, jehož k přednášce pozvou národní členové řídícího výboru. Doba přednášky na pozvání je 30 minut.

 

Každý ze států má možnost předvést šest přednášek, jejichž doba trvání je maximálnĕ 15 minut. Přihlášky na konání přednášek, nebo na předvádění, vystavení posterů je možno podat u národních členů programového (odborného) výboru konference, o přijetí přihlášky rozhodne výbor spolecně! V přihlášce podávané národním členům programového (odborného) výboru konference je nutno uvést název přednášky, jméno přednášejícího a stručný jednostránkový obsah přednášky, a to v mateřském jazyce přednášejícího a v angličtinĕ. Shodná pravidla platí i pro přihlášky k vystavení posterů.

 

Termín zaslání přihlášek na přednášky a ukázky posterů : 30.06.2014.

 

Prosíme uchazeče, zájemce, aby krátký výtažek,obsah přednášky, obsahující maximálně 400-600 úderů, zaslali národním členům programového (odborného) výboru konference nejpozději do výše uvedeného termínu.

Programový (odborný) výbor, v závislosti na termínu zaslánípřednášek, během jednoho měsíce rozhodne o jejich zařazení.

 

Přednášky, které byly přijaty a zařazeny do programu, je třeba doručit v plném znění, v národním jazyce a anglicky, do 31. května2014. Pokud nebudou přednášky do tohoto data zaslány, tak členové programového (odborného) výboru přednášku vyřadí, a na její místo zvolí jinou přednášku.

 

Jednací jazyky konference:

Český, polský, maďarský a slovenský (postery a psané texty přednášek je třeba vyhotovit i v angličtině).

 

Rezervace výstavní plochy:

Termín přihlášek : 30.06.2014. (nebo do vyprodání volných míst)

Přihlášku prosíme zaslete na e-mailovou adresu Organizační výboru.

Cena:

4m2  : 320 Euro

6m2 : 480 Euro

 

Členové řídícího výboru

Česko prof. Karel Sokanský karel.sokansky@vsb.cz
Polsko dr Dariusz Sawicki dariusz.sawicki@ee.pw.edu.pl
  dr Piotr Pracki piotr.pracki@ee.pw.edu.pl
Maďarsko Nagy János elnok@vilagitas.org
  dr Majoros András amajoros@t-online.hu
Slovensko Dionýz Gašparovský dionyz.gasparovsky@stuba.sk
  Stanislav Darula  

Členové programového (odborného) výboru:

Česko dr. Tomáš Novák novak@metasport.cz
Polsko dr Jan Grzonkowski jan.grzonkowski@ee.pw.edu.pl
  prof. Wojciech Żagan wojciech.zagan@ien.pw.edu.pl
Maďarsko Tóth Zoltán zoltan2.toth@ge.com
Slovensko Alfonz Smola alfonz.smola@stuba.sk
  Milan Hrdlík mhrdlik@ami.sk

Organizační výbor:

Adresa:

MEE Világítástechnikai Társaság

H-1042. Budapest, Árpád út 67. I. / 6.

E-mail: vtt@vilagitas.org, vagy meevtt@gmail.com
Fax: +36 1 369 6631
Předseda: Almási Sándor almasi.s@schreder.hu
Členové: Jiřina Hódos
  Grzegorz Buczny