Tagdíjfizetési tájékoztató

Tájékoztatjuk tisztelt Tagtársainkat, hogy a MEE korábbi határizata értelmében 2014. január 1-től a tagdíjak az alábbiak szerint változtak:
– munkavállalók 5000 Ft/év,
– nyugdíjasok 70. éves korig 1500 Ft/év,
– nyugdíjasok 70 év felett 600  Ft/év, vagy ennél önként vállalt magasabb összeg. A 70. év betöltése 2013. december 31-ig számít.

Kérjük, szíveskedjék 2014. évi tagdíját banki utalással a MEE Világítástechnikai Társaság 10300002-10551584-49020015 MKB bankszámlájára legkésőbb március 31-ig befizetni. Közlemény: név, 2014. évi tagdíj rendezése.

Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy céges befizetés esetén pontos név hiányában a befizetést nem tudjuk beazonosítani, így esetleg a névre szóló befizetés hiányában tagdíj hátralékuk keletkezhet.
Tagdíját a Világítás Házában (Bp. IV. Árpád út 67. I. 6.) előre egyeztetett időpontban, vagy a szemináriumok alkalmából személyesen is befizetheti.

Adatváltozás bejelentéséhez Belépési nyilatkozatot szíveskedjék letölteni, és kitöltve a Világítás Házába (Bp. IV. Árpád út 67. I. 6.) eljutattni.

Csekket csak külön kérésre küldünk , mivel a csekkes befizetési módszernek jelentős járulékos költségei vannak. Csekken történő befizetési igényét kérjük szíveskedjék postázási cím megadásával külön jelezni (30/537 9897, vagy 369 6631 korlátozott időben).

Tagdíj elmaradása esetén folyamatos tagsági viszonya érdekében kérjük, szíveskedjék tartozását is pótlólag megfizetni, erről információt a fenti számon kérhet. 2 éves tagdíj tartozás esetén amennyiben a tagdíj befizetést a tag többszöri felszólítás ellenére sem teljesíti, a tagságot töröljük.

Megértésüket és együttműködésüket köszönjük.