VTT szeminárium a veszprémi Pannon Egyetemen – 2013. március 12.

A VTT soron következő, márciusi szemináriuma a Veszprémi Egyetemen egész napos program keretében kerül megtartásra.


A szeminárium tárgya: LED-ek fizikája, működése, méréstechnikája és alkalmazásának színtani kérdései.
Jelentkezni lehet emailben február 15-ig a vtt@vilagitas.org címen.


Ez a szeminárium a Magyar Mérnöki Kamara kreditpontos szabadon választható továbbképzése.


Előadások:
LED-ek fizikája és működése, előadó: Dr. Schanda János
A LED-ek félvezető diódák, melyek napjainkban általában a periódusos rendszer 3. és 5. oszlopába tartozó elemek vegyületkristályai. Röviden ismertetésre kerül a félvezető dióda készítése, tisztázzuk, hogy miért lehet a kezdetben azonos teljesítőképességű egyik gyártmány rövid, másik gyártmány hosszú étet tartamú.
Szokásos LED felépítések, különös tekintettel a teljesítmény LED

-ek felépítésére.
A LED színének függése az alapanyagtól, felépítéstől; keskenysávú LED-ek és fehér fényporos LED-ek.
A LED fényáram – elektromos meghajtás – hőmérséklet – élettartam összefüggése.

LED-ek méréstechnikája, előadó: Csuti Péter
Mint minden fényforrás, a LED elsőszámú jellemzője a fényáram. LED fényáram mérése fotométer gömbben és goniofotométerrel.
Fényeloszlás mérés goniofotométerrel.
Egyedi LED-ek és LED lámpák (váltakozó áramú tápforrásra kötött LED-ek is) fényhasznosításának meghatározása, felharmonikusok problémája.
Hőmérséklet függő mérések.
LED etalonok.

LED-ek alkalmazása a világítástechnikában, előadó: Dr. Szabó Ferenc
LED-ek színtani jellemzésének rövid összefoglalása.

A színvisszaadás: színhűség és színpreferencia fogalma, meghatározása (demonstrációs kísérletekkel), a fényforrások színminőségének további kérdései.
A vizuális kísérletek aktuális lehetőségei – a spektrumszimulációs laboratórium bemutatása
Részvétel a Laboratóriumban folyó, a színvisszaadás jobb leírását lehetővé tevő, kísérletekben.

Intelligens, megújuló energiaforrásokat használó világítás, előadó: Dr. Magyar Attila
A TAMOP 4.4.2 projekt keretében a Pannon Egyetemen megvalósítandó kutatási projekt rövid ismertetése, melynek keretében sziget üzemű nap és szél erőműre alapított intelligens minta világítási rendszer kerül felállításra.

Az előadásokat forgó színpad szerűen megrendezett, kis-csoportos bemutatók és laborlátogatások követik a Virtuális Környezetek és Fénytan Kutatólaboratórium fotometriai, színtani laboratóriumában és a két színvisszaadási hangolható színképi eloszlású minta szobájában (utóbbiakban lehetőség lesz a kísérletekben való részvételre), valamint a Tanszék további laboratóriumaiban.


Az előadások és bemutatók után ebédszünet/ ill. laboratóriumi látogatások és a kísérletekben való részvétel, majd Veszprém város közvilágításával ismerkedhetnek a résztvevők.

Előadók rövid életrajza:
Csuti Péter: tanszéki mérnök a Pannon Egyetem Virtuális Körn

yezetek és Fénytani Kutatólaboratóriumában. 2002-ben végzett okleveles mérnök informatikusként az egyetem műszaki informatika szakán. 2011-től a CIE MNB fény és sugárzás méréstechnikával foglalkozó szakosztályának vezetője. Kutatási területei: fotométer érzékelők V() illesztése, LED-ek fotometriája és színmérése, LED-es alkalmazások tervezése, spektrofotométerek sáváteresztési hibája, modern fényforrások színvisszaadása, színingeregyeztető-függvények.

Dr. Magyar Attila: Okleveles mérnök informatikus diplomát szerzett 2004-ben a Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Karán. 2008-ben PhD fokozatot szerzett informatika tudományok tudományágban. Jelenleg egyetemi docens a Pannon Egyetem Villamosmérnöki és Információs Rendszerek Tanszékén. Fő kutatási területe a nemlineáris, valamint energetikai rendszerek identifikációja, és irányítása.

Dr. Szabó Ferenc: Okleveles mérnök informatikus diplomát szerzett 2005-ben, majd villamosmérnöki diplomát 2006-ban a Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Karán. 2012-ben PhD fokozatot szerzett informatika tudományok tudományágban. Jelenleg egyetemi tanársegéd a Pannon Egyetem Villamosmérnöki és Információs Rendszerek Tanszékén. A CIE TC1-69 munkabizottság és az MEE VTT tagja. 2009-ben Lukács Gyula Emlékdíjat kapott, 2010-ben a brit Society of Light and Lighting Leon Gaster díját nyerte.

Dr. Schanda János: Fizikus diplomát az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karán szerzett 1955-ben. Kandidátusi disszertációját 1969-ben védte meg, a Műszaki Tudományok Doktora fokozatot a színvisszaadás területén végzett kutatásairól írott téziseivel szerezte meg 1982-ben.
1955 és 1958 között az Országos Mérésügyi Hivatalban, majd az MTA Műszaki Fizikai Kutató Intézetében dolgozott 1986-ig. Ezt követően 10 éven át a Nemzetközi Világítástechnikai Társaság (CIE) központját vezette Bécsben, majd hazaérkezése után a Veszprémi Egyetem (ma Pannon Egyetem) professzora lett, ahol 1996 és 2002 között a Képfeldolgozás és Neuroszámítógépek Tanszékét vezette. 2002 óta az Egyetem professzor emeritusza és annak Virtuális Környezetek és Fénytan Kutatólaboratóriumát vezeti.