Új hulladékkezelési kormányrendelet

2012 dec 29-én életbe lépett az új magyar elektromos és elektronikai berendezések hulladékkezeléséről szóló,  433/2012 (XII. 29.)számú kormányrendelet (melléklet).

Mindenki számára ismert, hogy az elektromos berendezések csoportján belül ágazatunkat 2 kategória érinti:

5. Világítótestek

5.a. Gázkisüléses elven működő lámpák

Örömmel számolhatunk be arról. hogy a Világítástechnikai Társaság 2012-ben a kormányzati szervekkel történt intenzív egyeztetéseinek köszönhetően ágazatunk továbbra sem került be a  termékdíjas termékkörbe, így folytatódhat az ágazat kollektív hulladékkezelési rendszerének működése. Megerősítjük, hogy a  NEM termékdíj-köteles berendezések esetében – így a „Világítótestek” és a „Gázkisüléses elven működő lámpák” kategóriákban a korábbi koordináló szervezetek a szükséges engedélyek birtokában továbbra is működhetnek a gyártók megbízásából.

Ide kattintva a teljes jogszabályt letöltheti.
 


Kisebb változások vannak, melyeket alant kiemelünk a rendeletből:

1.      Megszűnt a koordináló szervezet elnevezés, a kollektíven teljesítő gyártók képviseletében eljáró nonprofit kft-ék titulusa „közvetítő szervezet”.

2.      A gyártó visszavételi kötelezettsége kiterjed

a)  az általa forgalomba hozott, használt elektromos, elektronikus berendezésekre, valamint

b)  a más gyártó által forgalomba hozott, használt elektromos, elektronikus berendezésekre, amely a gyártó által forgalomba hozott elektromos, elektronikus berendezéssel jellegében és funkciójában azonos,

a fogyasztótól visszaveszi, ha a fogyasztó azt a részére az általa fenntartott átvételi helyen visszavételre felajánlja (visszavételi kötelezettség).

3.      Az átvételi hely definíciója:

a gyártó vagy a forgalmazó által fenntartott, a lakosság számára könnyen megközelíthető, közforgalmú helyen kialakított gyűjtőhely, amely az e rendeletben meghatározott gyártói kötelezettséggel érintett hulladék átvételére szolgál.

4.      A gyártó begyűjtési kötelezettsége:

a)     az általa forgalomba hozott hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezést,

b)     a más gyártó által forgalomba hozott, hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezést, amely a gyártó által forgalomba hozott elektromos, elektronikus berendezéssel jellegében és funkciójában azonos,

c)      a történelmi hulladékká vált háztartási elektromos berendezést, valamint

d)     az új, az azonos vagy az azonos jellegű és funkciójú termékkel helyettesített történelmi hulladékká vált nem háztartási elektromos berendezést a hulladékbirtokostól átveszi és gyűjti, ha a hulladékbirtokos azt a részére az általa fenntartott átvételi helyen átvételre felajánlja (átvételi és gyűjtési kötelezettség).

5.      Az elekromos és elektronikai hulladék átvétel megtagadásának szabályait a 3.§ (3)-as pontja és 4.§ (2)-(3) pontjai  szabályozzák.

6.      Az elektromos berendezés gyártóinak a kötelezettségek teljesítésére a következő lehetőségei vannak:

A, Termékdíj-köteles berendezések esetén:

a) egyéni hulladékkezelés,

b)  az OHÜ-n keresztül történő kollektív teljesítés vagy

c)  termékdíjátalány-fizetés.

B, NEM termékdíj-köteles berendezések esetén a gyártó a gyűjtési és kezelési kötelezettségének teljesítését:

a)  megállapodás alapján részben vagy együttesen egy átvevőre vagy

b)  közvetítő szervezetre átruházhatja.

Átvevő – a jogszabályba foglalt kivétellel – lehet bárki, aki vagy amely az átruházni kívánt hulladékgazdálkodási tevékenység végzésére hulladékgazdálkodási engedélye folytán jogosult.

7.      A gyártó visszavételi és átvételi kötelezettsége másra nem ruházható át! Lásd 8.§ (3).

8.      A gyártó nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettsége  tekintetében változás, hogy megszűnt a forgalmazott mennyiségekről tárgyév jan 31-ig esedékes adatszolgáltatási kötelezettség, ezen adatokat is – a többi jelentendő adattal együtt tárgyév febr 20-ig kell megküldeni az illetékes hatóságnak. A bejelentkezési és adatszolgáltatási kötelezettségek betartását a Főfelügyelőség szigorúan ellenőrzi és komoly mértékű hulladékgazdálkodási bírság kivetésével bünteti.

9.      A gyártó fogyasztó felé irányuló tájékoztatási kötelezettsége változatlanul fennáll! Fontos kiemelni, hogy a gyártó a hasznosítási és ártalmatlanítási kötelezettségével összefüggő, az elektromos, elektronikus berendezés alkatrészeinek és alapanyagainak meghatározására, veszélyes anyag tartalmára vonatkozó műszaki dokumentációt, kezelési utasítást az elektromos, elektronikus berendezés forgalomba hozatalától számított 1 éven belül az átvevőnek, az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökségnek (a továbbiakban: OHÜ), továbbá a hasznosítást végző hulladékkezelőnek át kell adja. Ez érvényes a lighting ágazatra is, így javasoljuk , hogy a gyártók készítsék el minél előbb ezen anyagokat és küldjék meg az OHÜ-nek és a koordináló szervezet által megadandó kezelőknek.