IV. LED Konferencia

A MEE Világítástechnikai Társaság és az Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar
2013. február 5-6-án tartja a IV. LED Konferenciát

„Jó az, amit jól is használunk” mottóval.

JELENTKEZÉS:
Hagyományos (papír alapú) jelentkezési lap letöltése

A LED-eket a közvélemény egyre nagyobb hányada tekinti a jövő azon fényforrásának, amely műszaki és gazdasági előnyeinek köszönhetően kiválthatja az eddigi fényforrásokat, beleértve a kis- és nagynyomású kisülőlámpákat is. Kétségtelen, hogy egyre több olyan külső vagy belső téri LED-es világítási megoldással találkozunk, amelyek minta értékűek lehetnek, és egyre több speciális alkalmazása is feltűnik a LEDeknek, azonban a világítástechnikusok még nem írtak rekviemet a többi fényforrásnak sem. Napjainkban a LED-ek előnyeit és hátrányait már elég jól ismerjük, de vajon tudjuk-e őket helyesen alkalmazni? Ma még nagyon sokan egyedi ötletekre támaszkodva próbálkoznak korrekt LED-es világítással, mert még nem kiforrott az a szakmai szabályozás, amire támaszkodhatnának. Hol tartunk tehát a LED-ekre vonatkozó szakmai irányelvek, szabványok megfogalmazásával? Ahhoz, hogy a LED-ek valóban méltó és elismert helyet foglaljanak el a világítástechnikában, elengedhetetlen, hogy az ezzel foglalkozó szakemberek megismerjék az eddig megszületett jó példákat, következtetéseket vonjunk le a hibákból, és ezen tapasztalatokra támaszkodva erőteljes lépéseket tegyünk az egységes szakmai szemlélet felé, felszámolva ezzel a megbotránkoztató és presztízsrontó „partizánakciókat”. Ennek jegyében invitálunk minden szakembert – függetlenül attól, hogy a LED-ekkel milyen szempontból foglalkozik – a IV. LED konferenciára, ahol mind elméletben, mind a gyakorlatban megismerhetjük a legújabb fejlesztéseket és alkalmazási módokat.

A konferencia kísérője a LED kiállítás, melynek keretében lehetőség nyílik a témával foglalkozó vállalkozások termékeinek és szolgáltatásainak ismertetésére a résztvevőkkel.

Jelentkezési határidő: 2013. január 20.

Részvételi díj:

  • MEE és VTT egyéni tagoknak  21000 Ft (szervezési ktg.16000 Ft, étkezés 5000 Ft) + ÁFA ( a tagsági viszonyt ellenőrizzük)
  • Nem tagoknak: 23000 Ft (szervezési ktg.18000 Ft, étkezés 5000 Ft) + ÁFA
  • Kiállítási díj: 30000 Ft + ÁFA. (asztal, vagy posztertábla).

Határidőn túli jelentkezés esetén a szervezési költség 2000 Ft-tal emelkedik.

A részvételi díj tartalmazza a konferencia programon való részvétel, a kiadvány, az ebédek, kávészünetek költségét, melyről a jelentkezést követően számlát küldünk. A számlában a szervezési költség és az étkezés külön feltüntetésre kerül. A részvétel lemondása csak írásban, legkésőbb 2013. január 31-ig lehetséges. Ennek elmulasztása esetén a jelentkező a teljes részvételi díjat köteles megtéríteni.
A konferencián a Világítástechnikai Társaság nyugdíjas tagjai 3000 Ft regisztrációs díjjal, a diákok 2000 Ft regisztrációs díjjal vehetnek részt (korlátozott számban, az oktatási intézményen keresztül történő jelentkezés esetén).

A részvétel feltétele a részvételi díj a MEE VTT számlájára február 1-ig való beérkezése.
A jelentkezések elfogadásáról értesítést küldünk.

Várjuk a  LED világítás iránt érdeklődők  jelentkezését !

Nagy János sk.                                                                           Dr. Turmezei Péter sk.
MEE Világítástechnikai Társaság                                               Óbudai Egyetem
elnöke                                                                                         Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar dékánja

Hagyományos (papír alapú) jelentkezési lap letöltése

Online jelentkezés a rendezvény weboldalán kereszül:
JELENTKEZÉS A KONFERENCIÁRA