Nekrológ – Szepessy Sándor

Az Egyesület Elnöksége, az Elektrotechnika Szerkesztősége és Szerkesztőbizottsága fájdalommal tudatja, hogy Szepessy Sándor Egyesületünk tiszteletbeli elnöke, 2012. április 26-án, életének 90. évében elhunyt. Az Egyesület Szepessy Sándort saját halottjának tekinti, temetéséről később történik intézkedés.

Szepessy Sándor intellektuális családból származott. Édesapja mérnök volt, már gyermek korában több nyelvre tanították. A Szent István Gimnáziumban érettségizett. Ezt követően 1941-46. évek között a József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem hallgatója, gépészmérnöki (B tagozatos villamosmérnöki) oklevelét 1947-ben szerezte meg. A sors szomorú fintora, hogy „Vas diplomáját” – melynek átvételére komolyan készült – ez év őszén kapta volna meg, ez azonban már nem adatott meg számára.
Mérnöki pályafutását 1947-ben a Laub Elektromotorgyár próbatermében kezdte. 1949-ben nevezték ki a Laub-Balogh-Kollektor-Watt motorgyárak egyesüléséből alakult Dinamó Elektromotorgyár főmérnökévé. Főmérnöki tevékenysége alatt a négy gyár egyesítését szervezetileg és gyártmánystruktúráját tekintve – számos korszerű konstrukciós, technológiai és szervezési módszer bevezetésével – sikerre vitte.

1953-ban a Villamos Forgógép Tervező Iroda (VIFOTI) főmérnöke lett. Irányítása alatt készült el az első magyar aszinkron kismotor sorozat a 0,1 – 10 kW teljesítmény tartományban. A VIFOTI tevékenysége 1955-ben bővült, a neve is változott, Erősáramú Gyártmányfejlesztési Intézet (ERFI) elnevezést kapott. 1955-65 között Szepessy Sándor műszaki vezetése alatt itt is számos korszerű, új gyártmányt született.

 60-as években hatásosan segítette külkereskedelmünket. 1958-ban a Brüsszeli Világkiállítás magyar pavilonjának helyettes műszaki vezetőjeként több hónapon át tartott hazánkat népszerűsítő szakmai előadásokat.
1966-tól 1989-ig, nyugdíjazásáig az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság (OMFB) Villamosítás és Villamos Gépgyártás Szaktitkárság főosztályvezetőjeként dolgozott. Koordinálásban – az ágazat legkiválóbb szakembereinek bevonásával – több mint 150 tanulmány készült, melyek jelentősen hozzájárultak a hazai erősáramú gép- és készülék iparban rejlő lehetőségek kiaknázásához. 

 Szepessy Sándor 1950 óta volt a Magyar Elektrotechnikai Egyesület tagja.
1961-től ötszöri újraválasztása után 25 éven át a MEE főtitkára volt. Ez az időszak az Egyesület „arany kora”, taglétszáma közel megháromszorozódott. Erre az időszakra így emlékszik vissza: „A perszonálunió adta helyzet különleges lehetőséget teremtett mind a MEE számára, mind az OMFB számára. A MEE-s szakmai kapcsolatok merítési lehetőséget jelentettek az OMFB-s munkámhoz, és kiváló szakértői bázist biztosítottak. Az OMFB-ben kidolgozott modern szakmai elvek gyakorlati elterjesztésének viszont a MEE volt nagyszerű csatornája.”

 25 éves kimondottan sikeres főtitkári tevékenységét követően az Egyesület tiszteletbeli elnökévé választotta.  Haláláig aktívan részt vett az Elektrotechnika folyóirat témafelelősi munkájában. Nagy tapasztalatával és bölcs tanácsaival segítette ezt a munkát. Nyitott volt a technika újdonságaira. Az idegen nyelvű szakmai folyóiratokból is kiemelte és közreadta az érdekes információkat. A  MEE Közgyűlésein a rendszeres gondolatébresztő hozzászólásai esemény számba mentek.

 Szepessy Sándor igen magas szakmai és humán műveltséggel rendelkezett. Izzig-vérig mérnök volt. Közszeretetnek örvendett! Igazi, mindig segítőkész, jó humorú EMBER volt, EMBER annak legnemesebb értelmében. Humorára mi sem jellemzőbb, mint a következő – ma már klasszikusnak nevezhető – mondása: „Mi Magyarországon azért nem követünk el igazán túl nagy hibákat, mert a hibák elkövetésében is nagy hibákat ejtünk”.

 Búcsúzunk tőled! Az Egyesület Elnöksége és minden tagja nevében. Nevedet beírtad az Egyesület „nagy könyvébe”, mindannyiunk lelkébe, végig nagy és arany betűkkel.
Szeretettel gondolunk rád, emlékedet megőrizzük.

 

Dr. Bencze János

—-