2012. évi közgyűlés

A MEE VTT Vezetősége ezennel tisztelettel meghívja Önt

2012. május 8-án (kedden) 17.00 órai kezdettel
2012. évi közgyűlésére,
amelynek helye: Világítás Háza (Budapest IV. Árpád út 67. I. em).

Napirend:

1. Elnöki megnyitó
2. Elnöki beszámoló
3. Az Ellenőrző Bizottság beszámolója
4. A közhasznúsági jelentés ismertetése
5. Beszámoló a civil szervezetekkel kapcsolatos jogszabályokról
6. Szavazás a VTT jogi helyzetének változásáról a civil törvény módosítása kapcsán
7. Döntés a CELMA tagságról
8. Egyebek
Kérem a Tagságot, hogy amennyiben a fentiek mellett egyéb napirendi pontot szeretnének a programba beiktatni, azt szíveskedjenek 2012. május 1. 16 h-ig írásban megtenni a zoltan2.toth@ge.com e-mail címen. A Napirendhez előterjesztéssel élni a Közgyűléshelyszínén is lehet.

Tájékoztatom a Tagságot, hogy amennyiben a Napirendi pontok közé a Tagság szavazásátigénylő pont kerül, de a Közgyűlés nem határozatképes, (azaz a közgyűlésen nem jelenikmeg a tagság 50 %-a + 1 fő), akkor a közgyűlést változatlan napirenddel 2012. május 8-án 17.30 órára ismételten összehívom, amely közgyűlés a részt vevők számától függetlenülhatározatképes lesz.

Budapest, 2012. április 13.
Nagy János
elnök