Kínai üzletkötés terén felmerülő problémák megelőzése

A Nemzeti Külgazdasági Hivatal kiadott egy tájékoztatót a "Kínai üzletkötés terén felmerülő problémák megelőzése" címmel, melyet érdemesnek tartottunk arra, hogy felhívjuk rá a figyelmet.

Tanácsok üzletkötéshez

Első – Ismerje meg a keresett termék piacát Kínában. Látogasson el tematikus kiállításokra, vásárokra vagy bízzon meg Kínában tevékenykedő magyar vállalkozásokat ezzel. Hasonlítsa össze a piaci szereplőket, vegye fel a kapcsolatot minél több céggel. Tájékozódjon az iparágra vonatkozó kínai szabályozásról, szokásokról. Ne várja a legjobb minőséget a legalacsonyabb ártól.

 • Olyan céggel/vállalattal érdemes kereskedni, amely már több éves gyakorlattal rendelkezik!
 • Lehetőség szerint valamely kamara hivatalos taglistájáról válasszon partnert.

Második – Ellenőrizze a kiválasztott partnert. Kérjen referenciát, termékmintákat, gyártási dokumentációt. Ellenőriztesse a partner cégjogi státuszát ügyvéddel, tesztelje a vállalkozást  telefonon.  Vizsgáltassa  meg  a  céget  kínai  beszállítók  ellenőrzésére  szakosodott szolgáltatókkal.  Amennyiben  a  partnere  nem  kíván  együttműködni,  úgy keressen  új üzletfelet.

 • Kérje be a működési engedély másolatát;
 • Érdemes bekérni az adóregisztrációs számot is;
 • Az internetes weboldalakat le lehet ellenőrizni (ICP regisztrációs szám). Ha a vállalat nem rendelkezik kínai nyelvű honlappal és azon nincs ICP  azonosító, az már eleve sokkal nagyobb körültekintést igényel.
 • Ellenőrizze le a cég telefonszámait.

Harmadik – Kössön jó szerződést. Győződjön meg arról, hogy azzal szerződik, akivel hiszi. Rekessze ki a közvetítőket, korlátozza harmadik fél (például alvállalkozó, ügynök) részvételét a teljesítésben. Ne elégedjen meg e-mailekkel, faxokkal, megrendelőkkel. Vesse papírra, írassa alá és pecsételtesse  le (lehetőleg  a cég pénzügyi bélyegzőjével) a szerződést kínai partnerével. A magyar vagy az angol mellett a szerződést mandarin nyelven is készítesse el.

 • Biztosíték nélkül ne utaljon, még előleget vagy kis összeget sem;
 • Mindig kössön/köttessen biztosítást a szállítmányra;
 • Szerződés nélkül kvázi lehetetlen érvényesíteni a kártérítési igényt.

Negyedik – Ügyeljen a részletekre. Legyen a lehető legaprólékosabb a megrendelni kívánt termék leírásánál. Térjen ki a felhasználás céljára, pontosan határozza meg  a minőségre vonatkozó elvárásait. A „megfelelő”, a „jó” vagy a „kiváló” minőség mást jelent Önnek, mint partnerének. Még az alacsony ár fejében se fogadjon el hátrányos vagy tisztázatlan fizetési feltételeket. Számlakivonattal, banki igazolással győződjön meg, annak fizet, akinek szándékozik. Alkalmazzon okmányos meghitelezést (akkreditív) vagy más teljesítést biztosító eszközt.

 • Mindenképpen javasolt a nemzetközi szabványokat/normákat tartalmazó, ill. a TQM-ben (teljeskörű minőségellenőrzésben) elfogadott bizonylatokat/okmányokat kérni;
 • Még az áru feladását megelőzően kérjen másolatot a származási bizonyítványról;
 • Kérje minőségbiztosító cég ellenőrzését az áru konténerbe történő berakásakor, ill. a vámzár elhelyezésekor legyen jelen az ön által megbízott képviselő;
 • Készpénz küldő (elsősorban magánszemélyek közötti tranzakciókra találták ki) szolgáltatón keresztül semmiképpen ne utaljanak pénzt Kínába még akkor sem, ha egyébként a cég jogi státusza rendben van. Ugyanígy nem javasoljuk, hogy magán bankszámlára utaljanak.

Ötödik –  Biztosítsa be magát. Már előre rögzítse egyértelműen az előleg hibás teljesítés esetén történő visszafizetésére vonatkozó szabályokat, rendezze az átvenni nem kívánt hibás áru sorsát és az ezzel kapcsolatos költségek viselésének módját. Határozzon meg a szerződésben pontos kártérítést, ennek során a vételáron felül vegye figyelembe a hibás teljesítés esetén várható egyéb kiadásait. Különösen egyedi termék megrendelése esetén gondoskodjon szellemi tulajdonának védelméről, alkalmazzon szigorú titoktartási klauzulát, rögzítsen felhasználási korlátozásokat.

Hatodik –  Készüljön fel vitás helyzetekre. Kína nem vagy csak rendkívül körülményes eljárások útján hajtja végre más államok bíróságainak ítéleteit. Ezért jogvita esetén Kínában pereskedjen,  elkerülendő,  hogy  ítélt  dolognak  minősítsék  ügyét  egy  korábbi végrehajthatatlan eljárás miatt. Az irányadó nyelv legyen a mandarin, a szerződésre a kínai jogszabályok  vonatkozzanak  az  eljárás  során  felmerülő  értelmezési  nehézségek kiküszöbölése végett. Az ügylet természetétől függően kössön ki választott-bíráskodást. Rendezze a szerződésben az eljárásokkal összefüggésben felmerülő költségek viselésének kérdését.

Hetedik – Tartsa be a jogszabályokat. Ismerkedjen a kínai jogszabályokkal, hiszen azok Önre is vonatkoznak. Vegye ezeket figyelembe a szerződéskötés során. Forduljon megbízható szakemberhez, vegyen igénybe jogi képviseletet.

Nyolcadik – Jobb megelőzni a bajt, mint utólag kezelni.

A fentiekben leírtak tájékoztató jellegűek, így nem garantálják az ügyletek sikerét. Összeállította a külképviselet a Yingke-Várnai Ügyvédi Iroda ajánlásainak felhasználásával.


Miben tud segíteni a külképviselet:

A  külképviselet  a magyar  export  fejlesztésével,  a  Magyarországra  irányuló  külföldi munkahelyteremtő és termelő befektetésekkel és a Magyarországon bejegyzett vállalatok tőkekihelyezésével összefüggő állami feladatok prioritásának figyelembe vétele és ellátása mellett, valamint gazdaságdiplomáciai feladatok elvégzése során az alábbiakban felsoroltak – tájékoztató jellegű felsorolás – szerint segíti a magyar vállalatokat:

 • Tájékoztató a fogadó ország kereskedelmi és üzleti kultúrájáról, szokásairól, az üzleti érintkezés elfogadott normáiról, a fizetési feltételekről és fegyelemről, a hozzáférhető banki és egyéb pénzügyi szolgáltatásokról.
 • A magyar vállaltok számára külképviseleti konzultáció biztosítása. Üzleti partnerek felkutatása, közvetítése.
 • Javaslattétel a magyar vállaltok média-megjelenésére (PR, sajtó, marketing, stb.).
 • Nyílt forrásokon alapuló piaci információk beszerzése  adott termékről, értékesítési csatornáinak  sajátosságairól,  beviteli  előírásokról,  a  potenciálisan  érdekelt  helyi importőrök, disztribútorok beazonosítása.

Tanácsok üzletkötéshez.

 • A magyar  exportot  generáló helyi érdeklődés közvetítése, az érdeklődő érdemi információval való ellátása.
 • Tájékoztató a fogadó országban rendezett vásárok, kiállítások, szakmai bemutatók, konferenciák,  egyéb  gazdasági  célú  rendezvények  helyéről,  jellegéről,  idejéről, tárgyáról.
 • Közreműködés  a  HITA  rendezvények,  programok,  projektek  előkészítésében, lebonyolításában és utókezelésében.
 • Kiemelt rendezvényeken hivatalos külképviseleti jelenlét biztosítása.
 • A nemzetgazdasági szempontból is jelentős projektek diplomáciai eszközökkel való kiemelt támogatása.

Fontos tudni:

Szerződésszegés  (nem  vagy  téves  teljesítés,  vagy  bűncselekmény  gyanúja)  esetén haladéktalanul értesítse  a magyar hatóságokat (kereskedelmi kamarát), ezzel egyidejűleg külképviseletünket.  A  bejelentés  kézhezvétele  után  felvesszük  a  kapcsolatot  a  helyi kamarával,  ill. az  illetékes hatósággal.  Elősegítjük  az  ügy –  lehetőleg  peren  kívüli  – rendezését, emellett megfelelő jogi képviselőt (jogi képviseletet nem láthat el diplomáciai misszió) javaslunk az érintett fél számára.

Magyar export esetén, az eddigi külképviseleti gyakorlat szerint, amikor kínai cég internetes információkra hivatkozva keresi meg a magyar céget, és jelentős megrendelést  helyez kilátásba, ez eddig többségében „csalási” szándékot takart.

Sikeresnek tűnő, gyors eredménnyel kecsegtető  e-mailes tárgyalások során ragaszkodik a kínai fél ahhoz, hogy Kínában legyen a szerződés aláírása, akkor semmiképpen ne induljanak el azelőtt, hogy a céget és kapcsolattartóját a külképviselettel (vagy esetleg helyi ügyvéddel) ellenőriztették volna.