Megalakult a VTT LED Munkabizottsága

 

A LED fényforrások egyre jelentősebb szerepet töltenek be a világítástechnikában, ezért a Világítástechnikai Társaság is egyik kulcsfontosságú feladatának tekinti, hogy a LED-ek fejlődéséről, alkalmazástechnikájáról, hozzáférhetőségéről hiteles képet és megbízható információkat nyújtson úgy a szakmabelieknek mint a szélesebb közönségnek.

Ennek érdekében 2011.11.28-án megalakult a VTT LED Munkabizottsága, mely állandó testületként működik a jövőben.


Feladata többek közt

  • gyűjteni és publikálni a LED technikával kapcsolatos legfrissebb információkat,

  • lehetőséget teremteni a témában dolgozó kutatók, oktatók, fejlesztőmérnökök, és stratégiai tervezők kapcsolattartására,

  • kibontani a LED technikát a misztikum és csodavárás bűvköréből, reális képet adva beruházók, döntéshozók és végfelhasználók számára,

  • támogatni a közösségi beruházásokban LED-ekkel kapcsolatos elvárások szakmailag helyes megfogalmazását,

  • szakmai álláspontjával segíteni a végfelhasználókat és a beruházókat a tájékoztatáshoz és minőséghez kapcsolódó jogaik érvényesítésében,

  • támogatni a nemzetközileg is korszerű LED termékek és alkalmazástechnikák publikálását, oktatását, népszerűsítését.

 

A LED Munkabizottság kéthavonta ülésezik és publikációival minél több szakmabelit és érdeklőt igyekszik megszólítani a sajtóban, az interneten és a VTT rendezvényein egyaránt.

A munkabizottság a következő munkacsoportokban működik, melyek szintén rendszeresen üléseznek:

 

Tudomány vezeti: Poppe András

Kapcsolatok felsőoktatási és kutatóintézetekkel

 

Internet-Fórum vezeti: Nádas József

Kapcsolat az írott és elektronikus sajtóval

 

Oktatás vezeti: Némethné Vidovszky Ágnes

Kapcsolatok a mérnöki kamarákkal és oktatási intézményekkel

 

Alkalmazás vezeti: Molnár Károly

Kapcsolatok hazai fejlesztőkkel, gyártókkal, beruházókkal.

 

Stratégiai Kapcsolatok vezeti: Giczi Imre

Kapcsolatok a közhivatalok felelős vezetőivel, munkabizottságaival