Világítástechnikai Szakmérnöki képzés

Tájékoztatjuk, hogy az Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kara 2010. szeptemberi kezdéssel világítástechnikai szakmérnöki képzést hirdet. A posztgraduális oktatás 4 féléves, levelező rendszerű, és a negyedik félév végén szakdolgozat készítésével és államvizsgával zárul. A hallgatók – a sikeres záróvizsgát követően – világítástechnikai szakmérnöki diplomát kapnak. A képzés díja félévenként 176 ezer forint.

 

A tanterv a fénytechnikai és látásfiziológiai alapoktól kezdődően, a világítási eszközökön és alkalmazási területeken keresztül érinti a világítás speciális területeit, és kiterjed a hozzá kapcsolódó szabályozási és elektromos hálózati kérdésekre, valamint a világítás-monitorálás módszereire is.

 

A konferenciákat félévente négyszer, havonta, 3 egymást követő napon tartjuk. A tantárgyi követelmények teljesítése a félévek végén vizsgával illetve félévközi jegy megszerzésével történik.

A szakmérnöki képzésre várjuk mindazok jelentkezését, akik műszaki illetve természettudományos területről egyetemi vagy főiskolai diplomával rendelkeznek, és akik olyan beruházói, gyártói, kereskedelmi, tervezői, kivitelezői, karbantartói, üzemeltetői területen dolgoznak (vagy kívánnak elhelyezkedni), ahol fontos a világítástechnikai szakismeret.

A képzésre jelentkezni lehet Molnár Károly tanfolyamfelelős oktatónál a (06-1)-666-5054 ill. (06-30)-9593-705 telefonszámokon, valamint a molnar.karoly@kvk.uni-obuda.hu e-mail címen. További információval szintén a jelzett elérhetőségeken állunk rendelkezésre.

Jelentkezési határidő: 2010. augusztus 27.