Lumen V4 Balatonfüred 2006

Lumen V4 Konferencia, Balatonfüred, 2006. IX. 28.